User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:settings:quick_settings

This is an old revision of the document!


FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Rychlá nastavení


Co jsou rychlá nastavení?

  • Menu > Více > Rychlá nastavení

Tlačítko Rychlá nastavení umožňuje přímý a rychlý vstup do nastavení některých funkcí aplikace. Lze jej spustit buď z hlavního menu, mnohem pohodlnější je ale jeho umístění v některém z panelů funkcí pro ještě rychlejší přístup.

Okno rychlých nastavení

Obsahuje mozaiku tlačítek nejpoužívanějších nastavení. Mozaika je plně přizpůsobitelná vašim potřebám:

  • přidat tlačítka - zobrazí široký výběr nastavení, které lze připojit
  • odstranění tlačítek - podržte prst na tlačítku, které chcete odstranit a zvolte “Odstranit”
  • řazení tlačítek - můžete volně tlačítka přeskupovat pouhým klepnutím a přetažením na požadovanou pozici (dostupné od verze Androidu 3.0+)

Nastavení připojená do Rychlých nastavení se spustí klepnutím na tlačítka přímo bez dalšího potvrzování.

Dostupná nastavení pro rychlý vstup

cz/manual/user_guide/settings/quick_settings.1430889555.txt.gz · Last modified: 2015/05/06 07:19 (external edit)