User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:settings:points_tracks

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cz:manual:user_guide:settings:points_tracks [2018/08/09 12:35]
mstupka created
cz:manual:user_guide:settings:points_tracks [2018/08/09 13:22] (current)
mstupka
Line 1: Line 1:
 {{ :​manual:​user_guide:​ic_settings_alt.png?​nolink|}}====== Nastavení bodů a tras ====== {{ :​manual:​user_guide:​ic_settings_alt.png?​nolink|}}====== Nastavení bodů a tras ======
-FIXME REKONSTRUKCE FIXME+
 ---- ----
  
Line 6: Line 6:
 ==== Klepnutí na bod ==== ==== Klepnutí na bod ====
 Nastavuje výchozí akci po klepnutí na bod na mapě: Nastavuje výchozí akci po klepnutí na bod na mapě:
-  * **Vyskakovací okno** - informační popisek, který se objeví pod bodem:\\ {{ :​manual:​user_guide:​settings:​settings_26.gif?​nolink |}} [[manual:​user_guide:​points:​management#​point_map_label|další informace >>​]] +  * **Vyskakovací okno** - informační popisek, který se objeví pod bodem:\\ {{ :​manual:​user_guide:​settings:​settings_26.gif?​nolink |}} [[cz:manual:​user_guide:​points:​management#​point_map_label|další informace >>​]] 
-  * **Obrazovka** - okno na celou obrazovku s detailními infomacemi o bodu:\\ {{ :​manual:​user_guide:​settings:​settings_27.gif?​nolink |}} [[manual:​user_guide:​points:​management#​point_detail_screen|další informace >>]]+  * **Obrazovka** - okno na celou obrazovku s detailními infomacemi o bodu:\\ {{ :​manual:​user_guide:​settings:​settings_27.gif?​nolink |}} [[cz:manual:​user_guide:​points:​management#​point_detail_screen|další informace >>]]
 ==== Obsah popisku bodu ==== ==== Obsah popisku bodu ====
 <wrap info>Lze nastavit pouze v Locusu Map Pro</​wrap>​ <wrap info>Lze nastavit pouze v Locusu Map Pro</​wrap>​
Line 39: Line 39:
 ==== Klepnutí na trasu ==== ==== Klepnutí na trasu ====
 Nastavuje výchozí akci po klepnutí na trasu: Nastavuje výchozí akci po klepnutí na trasu:
-  * **Vyskakovací okno** - informační popisek, který se objeví pod úsekem trasy, na který jsme klepli:\\ {{ :​manual:​user_guide:​settings:​settings_34.gif?​nolink |}} [[manual:​user_guide:​tracks:​management#​track_map_label|více viz >>​]] +  * **Vyskakovací okno** - informační popisek, který se objeví pod úsekem trasy, na který jsme klepli:\\ {{ :​manual:​user_guide:​settings:​settings_34.gif?​nolink |}} [[cz:manual:​user_guide:​tracks:​management#​track_map_label|více viz >>​]] 
-  * **Obrazovka** - okno na celou obrazovku s detailními infomacemi o trase:\\ {{ :​manual:​user_guide:​settings:​settings_35.gif?​nolink |}} [[manual:​user_guide:​tracks:​management#​track_detail_screen|více viz >>]]+  * **Obrazovka** - okno na celou obrazovku s detailními infomacemi o trase:\\ {{ :​manual:​user_guide:​settings:​settings_35.gif?​nolink |}} [[cz:manual:​user_guide:​tracks:​management#​track_detail_screen|více viz >>]]
  
 ==== Obsah popisku trasy ==== ==== Obsah popisku trasy ====
Line 50: Line 50:
   * **Jednoduché** - popisek zobrazuje pouze datum a čas startu:\\ {{ :​manual:​user_guide:​settings:​settings_36.png?​nolink |}}   * **Jednoduché** - popisek zobrazuje pouze datum a čas startu:\\ {{ :​manual:​user_guide:​settings:​settings_36.png?​nolink |}}
   * **Komplexní** - popisek zobrazuje datum/čas startu, délku trasy, celkové kladné a záporné převýšení:​\\ {{ :​manual:​user_guide:​settings:​settings_37.png?​nolink |}}   * **Komplexní** - popisek zobrazuje datum/čas startu, délku trasy, celkové kladné a záporné převýšení:​\\ {{ :​manual:​user_guide:​settings:​settings_37.png?​nolink |}}
-**Distance to GPS, recorded time** - more optional values +**Vzdálenost k GPS, zaznamenaný čas** - další volitelné hodnoty 
-=== Context ​menu ===+=== Kontextové ​menu ===
 {{ :​manual:​user_guide:​settings:​settings_38.png?​nolink |}} {{ :​manual:​user_guide:​settings:​settings_38.png?​nolink |}}
-Trackpoint ​(particular spot on trackswitches+Přepínače trackpointů ​(trasových bodů, tj. konkrétních míst na trase): 
-  * //trackpoint numbershow on elevation chart// +  * //číslo trackpointuukázat na grafu převýšení// 
-Track switches+Přepínače funkcí trasy
-  * //track detail, ​analyzer ​(stats and charts), edit (name etc.)modify tracknavigation/guidancehide and delete// +  * //​detail ​trasyanalyzátor trasy (statistiky a grafy), možnost úpravy popisuprůběhu trasynavigace/naváděnískrytí a smazání// 
-==== Track start/end icons ==== +==== Ikony startu/cíle trasy ==== 
-Select graphic symbols at start/stop of active tracks+Vyberte si grafické znázornění startu/cíle aktivních tras
-  * //No symbol//\\ {{ :​manual:​user_guide:​settings:​settings_39.png?​nolink |}} +  * //Žádný ​symbol//\\ {{ :​manual:​user_guide:​settings:​settings_39.png?​nolink |}} 
-  * //Dot//\\ {{ :​manual:​user_guide:​settings:​settings_40.png?​nolink |}} +  * //Tečka//\\ {{ :​manual:​user_guide:​settings:​settings_40.png?​nolink |}} 
-  * //Icon//\\ {{ :​manual:​user_guide:​settings:​settings_41.png?​nolink |}}+  * //Ikona//\\ {{ :​manual:​user_guide:​settings:​settings_41.png?​nolink |}}
  
-==== Track line style ==== +==== Styl linie trasy ==== 
-Default graphic settings of all tracks and routes across the whole app. [[manual:​user_guide:​tracks:​management#​global_style|More info >>​]] +Výchozí nastavení grafické podoby všech tras v aplikaci. [[cz:manual:​user_guide:​tracks:​management#​global_style|Více viz >>​]] 
-==== Ovewrite exported ​data ==== +==== Přepsat exportovaná ​data ==== 
-Allow to overwrite files that have been already exported.+Povolí přepsání souborů, které již jednou byly exportovány.
cz/manual/user_guide/settings/points_tracks.txt · Last modified: 2018/08/09 13:22 by mstupka