User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:settings:points_tracks

Nastavení bodů a tras


Body

Klepnutí na bod

Nastavuje výchozí akci po klepnutí na bod na mapě:

Obsah popisku bodu

Lze nastavit pouze v Locusu Map Pro

Základní nastavení

Popisky na mapě:

 • Nikdy - popisek se objeví pouze po klepnutí na bod
 • Při najetí kurzoru - popisek se objeví, když kurzor najede na bod:
 • Vždy - popisek je viditelný stále:

Nadmořská výška - zobrazí hodnotu n.m. na pozici bodu:
(na základě offline výškových dat)

Kontextové menu

Můžete (de)aktivovat následující přepínače:

 • Podrobnosti, Navigovat do, Navádět na, Kompas, Upravit, Skrýt, Smazat

Přepínače pro funkce geocachingu:

 • Keš, Nápověda, Načíst všechny waypointy, Zalogovat návštěvu

Povolit seskupování bodů

Po větší přehlednost zobrazí na místech s vysokou hustotou vybraných bodů symbol skupiny:

Výchozí typ umístění nového bodu

Při vytváření nového bodu na mapě můžete použít jeden ze dvou výchozích způsobů umístění bodu:

 • GPS poloha - vytvoří bod na aktuální GPS poloze uživatele
 • Střed mapové obrazovky - vytvoří bod na aktuální pozici kurzoru uprostřed mapové obrazovky

Kontrolovat duplicitní body

Zabraňuje importu shodných bodů zájmu, včetně geokeší. Zvolte, zda kontrolovat všechny importované kešky nebo pouze kešky ve vybraných složkách.

Velikost ikony bodu

Nastavuje velikost ikon bodů na mapě v rozsahu od 50 do 300% základní velikosti:

Trasy

Klepnutí na trasu

Nastavuje výchozí akci po klepnutí na trasu:

 • Vyskakovací okno - informační popisek, který se objeví pod úsekem trasy, na který jsme klepli:
  více viz >>
 • Obrazovka - okno na celou obrazovku s detailními infomacemi o trase:
  více viz >>

Obsah popisku trasy

Lze nastavit pouze v Locusu Map Pro

Základní nastavení

Popisky na mapě - nastavuje typ popisku na pozici startu trasy:

 • Nezobrazovat - bod startu je bez popisku
 • Jednoduché - popisek zobrazuje pouze datum a čas startu:
 • Komplexní - popisek zobrazuje datum/čas startu, délku trasy, celkové kladné a záporné převýšení:

Vzdálenost k GPS, zaznamenaný čas - další volitelné hodnoty

Kontextové menu

Přepínače trackpointů (trasových bodů, tj. konkrétních míst na trase):

 • číslo trackpointu, ukázat na grafu převýšení

Přepínače funkcí trasy:

 • detail trasy, analyzátor trasy (statistiky a grafy), možnost úpravy popisu, průběhu trasy, navigace/navádění, skrytí a smazání

Ikony startu/cíle trasy

Vyberte si grafické znázornění startu/cíle aktivních tras:

 • Žádný symbol
 • Tečka
 • Ikona

Styl linie trasy

Výchozí nastavení grafické podoby všech tras v aplikaci. Více viz >>

Přepsat exportovaná data

Povolí přepsání souborů, které již jednou byly exportovány.

cz/manual/user_guide/settings/points_tracks.txt · Last modified: 2018/08/09 13:22 by mstupka