User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:settings:lang_units

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:settings:lang_units [2018/08/21 16:21]
mstupka
cz:manual:user_guide:settings:lang_units [2019/07/10 12:19] (current)
mstupka [Jazyk aplikace]
Line 6: Line 6:
  
 Nastavení jazyka všech textů v aplikaci - názvů, popisků... ​ Nastavení jazyka všech textů v aplikaci - názvů, popisků... ​
-{{ cz:​manual:​user_guide:​settings:​cz_settings_lang1.png?​nolink |}}\\ <wrap info>​Změna jazyka vyžaduje ​restart ​aplikace.</​wrap>​+{{ cz:​manual:​user_guide:​settings:​cz_settings_lang1.png?​nolink |}}\\ <wrap info>​Změna jazyka vyžaduje ​připojení k internetu. Ostatní jazyky nejsou součástí ​aplikace ​a je potřeba je dostáhnout.</​wrap>​
  
 Seznam jazyků zobrazuje také dostupnost překladů v procentech. Pomocí tlačítka //Pomozte s překladem//​ vlevo dole se dostanete na crowdsourcované **[[https://​crowdin.com/​project/​menion|stránky překladů Locusu]]**. Pokud máte zájem podílet se na vývoji Locusu a máte náležité jazykové vybavení, vaše pomoc bude vítána a nezůstane bez odměny! Seznam jazyků zobrazuje také dostupnost překladů v procentech. Pomocí tlačítka //Pomozte s překladem//​ vlevo dole se dostanete na crowdsourcované **[[https://​crowdin.com/​project/​menion|stránky překladů Locusu]]**. Pokud máte zájem podílet se na vývoji Locusu a máte náležité jazykové vybavení, vaše pomoc bude vítána a nezůstane bez odměny!
cz/manual/user_guide/settings/lang_units.txt · Last modified: 2019/07/10 12:19 by mstupka