User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:settings:lang_units

Jazyk a jednotky


Jazyk

Jazyk aplikace

Nastavení jazyka všech textů v aplikaci - názvů, popisků…
Změna jazyka vyžaduje připojení k internetu. Ostatní jazyky nejsou součástí aplikace a je potřeba je dostáhnout.

Seznam jazyků zobrazuje také dostupnost překladů v procentech. Pomocí tlačítka Pomozte s překladem vlevo dole se dostanete na crowdsourcované stránky překladů Locusu. Pokud máte zájem podílet se na vývoji Locusu a máte náležité jazykové vybavení, vaše pomoc bude vítána a nezůstane bez odměny!

Převod textu na řeč

Převod textu na řeč (TTS) je systém pro generování hlasu pro navigaci, navádění, audio trenéra a další hlasové projevy aplikace.

 • TTS zdroj - vyberte ze seznamu instalovaných TTS zdrojů
 • TTS jazyk - vyberte jazyk TTS. Funkční výběr je označen jako “Připraven k použití”.
 • Testovací fráze - napište jakoukoli frázi pro otestování vašeho nastavení

Souřadnice

Typ souřadnic

Vyberte typ souřadnic pro zobrazení v horním panelu:

Svět

 • Lat/Lon (WGS) - nejrozšířenější systém zeměpisných souřadnic
 • MGRS - vojenský systém souřadnic
 • Maidenhead - Maidenhead Locator System
 • Open Location Code - OLC, známý také jako plus kód, kóduje polohu do formy snažší pro použití a zapamatování než klasické délkové a šířkové souřadnice. Více info zde >>
 • UTM - univerzální transverzální merkátor

Česká republika

 • S-JTSK - (systém jednotné trigonometrické sítě katastrální) neboli Křovákovo zobrazení, se používá jako závazné pro všechna státní mapová díla, zobrazení je konformní a ekvidistantní (zachovává délky) ve dvou kartografických rovnoběžkách.

Irsko

 • OS Irish Grid - modifikovaný OSGB 1936, používaný ve Velké Británii

Izrael

 • Israeli CS grid
 • Israeli TM grid

Nizozemí

 • Dutch Grid (RD)

Nový Zéland

 • NZGD2000 - New Zealand Transverse Mercator 2000

Švýcarsko

 • CH1903/LV03

Spojené království

 • OSGB 1936 - British National Grid

Pro pokročilé uživatele (průzkumníky, badatele, profesionály…), kteří chtějí Locus Map používat pro specifické účely je zde možnost definovat vlastní systémy souřadnic >>

Formát zeměpisné délky/šířky

Formát zobrazení WGS:

 • xx,xxxxx°
 • xx°xx.xxx' - používá se v geocachingu
 • xx°xx'xx.xx“ - nejpřesnější

Jednotky

Vzdálenost

K dispozici je několik kombinací světových systémů:

 • metrické - m, km
 • imperiální - ft, yd, mi
 • námořní - m, nmi

Plocha

Vyberte jednotky obvyklé pro vaše okolí - m2, ha, km2, ft2, yd2, acre, mi2, nmi2

Nadmořská výška

Jednostky výšky nad hladinou moře - metry nebo stopy

Rychlost

Výběr suchozemských i námořních jednotek - km/h, miles/h, nmi/h, knots

Úhel

Výběr jednotek úhlu - degree, angular mil, Russian mil, US artillery mil

Sklony svahů

Procenta nebo stupně

Teplota

Celsius nebo Fahrenheit

Energie

Jouly nebo kalorie

Váha

kilogram nebo libra

cz/manual/user_guide/settings/lang_units.txt · Last modified: 2019/07/10 12:19 by mstupka