User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:settings:control

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:settings:control [2020/04/03 13:49]
mstupka
cz:manual:user_guide:settings:control [2020/07/14 13:28] (current)
mstupka [Displej stále zapnutý]
Line 51: Line 51:
 ==== Displej stále zapnutý ==== ==== Displej stále zapnutý ====
  
-<WRAP round info>​Toto nastavení je nadřazeno ​systémovému ​nastavení, ale **nemá vliv na nastavení vypínání displeje** pomocí gest a událostí (viz výše). Funkce je dostupná pouze v **Locusu Map Pro**.</​WRAP>​+<WRAP round info>​Toto nastavení je nadřazeno nastavení ​systému Android, ale **nemá vliv na nastavení vypínání displeje** pomocí gest a událostí ​v Locusu ​(viz výše). Funkce je dostupná pouze v **Locusu Map Pro**.</​WRAP>​
 Locus Map udržuje displej zapnutý: Locus Map udržuje displej zapnutý:
   * **Vždy** - displej je permanentně zapnutý   * **Vždy** - displej je permanentně zapnutý
cz/manual/user_guide/settings/control.txt · Last modified: 2020/07/14 13:28 by mstupka