User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:settings:control

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:settings:control [2018/07/19 15:17]
mstupka
cz:manual:user_guide:settings:control [2018/12/21 08:01] (current)
mstupka [Styl ovládání mapy]
Line 69: Line 69:
 Vyberte režim pro základní ovládání mapy: Vyberte režim pro základní ovládání mapy:
   * **Locus Map** - dvojité klepnutí zobrazí skryté menu   * **Locus Map** - dvojité klepnutí zobrazí skryté menu
-  * **Google** - dvojité klepnutí = přiblížení,​ klepnutí dvěma prsty = oddálení, klepnutí ​třemi prsty = zobrazí skryté menu+  * **Google** - dvojité klepnutí = přiblížení,​ klepnutí dvěma prsty = oddálení, klepnutí ​jedním prstem ​= zobrazí skryté menu
 ==== Používat hardwarová tlačítka ==== ==== Používat hardwarová tlačítka ====
 Tlačítka ovládání hlasitosti lze použít ke zvětšování/​zmenšování mapy.  Tlačítka ovládání hlasitosti lze použít ke zvětšování/​zmenšování mapy. 
cz/manual/user_guide/settings/control.txt · Last modified: 2018/12/21 08:01 by mstupka