User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:points:quick_add

This is an old revision of the document!


Rychlý nový bod


Tato funkce je dostupná pouze ve verzi Locus Map Pro

Co je to?

Rychlý nový bod se hodí v situaci, kdy potřebujete přidávat více podobných bodů najednou nebo opakovaně během nějaké doby.

Jak vytvořit definici rychlého bodu

Než začnete přidávat do mapy rychlé body, je potřeba si je definovat - definice umožňují snadné třídění bodů do logických skupin:

 • Menu > Další funkce > Rychlý nový bod > tlačítko
 • Název definice - volitelné pole, může zůstat prázdné
 • Úložiště - buď složka bodů - může se použít již existující nebo vytvořit nová - nebo může být nový bod uložen jako součást záznamu trasy
 • Ikona&název - body mohou mít svou specifickou ikonu anebo být označeny ikonou své složky. Název může obsahovat speciální tagy (klepněte na tlačítko ):
  • název {c} - vloží počet bodů ve složce
  • název {c1} - vloží číslo, zvyšující se o 1 při každém dalším uložení
  • název {t} - vloží časové razítko
  • název {text} - umožní vložit editovatelný text před uložením

Jak přidat rychlý bod do mapy

 • Vycentrujte svou pozici nebo posuňte mapu tak, aby kurzor ukazoval polohu, kam umístit bod.
 • Spusťte funkci Rychlý nový bod - Menu > Další funkce > Rychlý nový bod a klepněte na předem připravenou definici bodu

Pro opravdu rychlé vkládání bodů doporučujeme umístit tlačítko Rychlého nového bodu do některého z panelů funkcí >>

Správa definic

Definice bodů lze editovat, přesunovat nebo mazat:

 • podržte prst na ikoně definice a vyberte z nabídky akcí

Funkci Rychlý nový bod lze využít také při navigaci offline routovací službou BRouter, kdy můžete nadefinovat průchozí body nebo naopak body, kterým je potřeba se vyhnout. Jak na to >>

cz/manual/user_guide/points/quick_add.1455802010.txt.gz · Last modified: 2016/02/18 13:26 (external edit)