User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:points:quick_add

Rychlý nový bod


Tato funkce je dostupná pouze ve verzi Locus Map Pro

Co je to?

Rychlý nový bod se hodí v situaci, kdy potřebujete přidávat více podobných bodů najednou nebo opakovaně během nějaké doby.

1. Definujte nový rychlý bod

Než začnete přidávat do mapy rychlé body, je potřeba si je definovat - definice umožňují snadné třídění bodů do logických skupin:

 • Menu > Další funkce > Rychlý nový bod >
 • otevře se dialog pro definici nového rychlého bodu:
 • Název definice - volitelné pole, může zůstat prázdné
 • Úložiště - buď složka bodů - může se použít již existující nebo vytvořit nová - nebo může být nový bod uložen jako součást záznamu trasy
 • Ikona&název - body mohou mít svou specifickou ikonu anebo být označeny ikonou své složky. Název může obsahovat speciální tagy (klepněte na tlačítko ):
  • název {c} - vloží počet bodů ve složce
  • název {c1} - vloží číslo, zvyšující se o 1 při každém dalším uložení
  • název {t} - vloží časové razítko
  • název {text} - umožní vložit editovatelný text před uložením

2. Přidávejte rychlé body na mapu

 • Vycentrujte svou pozici nebo posuňte mapu tak, aby kurzor ukazoval polohu, kam umístit bod.
 • Spusťte funkci Rychlý nový bod - Menu > Další funkce > Rychlý nový bod a klepněte na předem připravenou definici bodu

Pro opravdu rychlé vkládání bodů doporučujeme umístit tlačítko Rychlého nového bodu do některého z panelů funkcí >>

Správa definic

Definice bodů lze editovat, přesunovat nebo mazat:

 • podržte prst na ikoně definice a vyberte z nabídky akcí:
cz/manual/user_guide/points/quick_add.txt · Last modified: 2019/08/20 17:09 by mstupka