User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:points:management

Správa bodů


Všechny uživatelské body se v Locusu spravují ve Správci bodů. Do něj se dostanete několika způsoby:

Body se ukládají do složek, odkud je můžete zobrazovat na mapě, editovat, kopírovat atd. Složky lze dále sdružovat do skupin:

Složky

Složky se řadí do tabulky, jejíž každý řádek sestává z ikony (1), názvu složky (2), počtu zobrazených/uložených bodů v ní (3) a tlačítka akčního menu (4):

Ikona (1) - klepnutím na ni se otevře výběr možností načtení bodů (zobrazení na mapě) - všech dříve již načtených nebo všech bodů ve složce. Pokud byly dříve načteny všechny body ze složky, jedním klikem opět zobrazíte všechny:

název složky (2) - klepnutím na něj složku rozbalíte:

tlačítko akčního menu (4):

 • Upravit - zde změníte ikonu, název a styl složky na mapě nebo můžete vložit složku do skupiny, pokud je nějaká vytvořená
 • Import - přidejte do složky nové body importováním z vně Locusu
 • Export - exportuje všechny body ze složky do souboru nebo online služby, viz Export bodů
 • Smazat - odstraní celou složku včetně všech bodů v ní

Jak přidat složku

 • klepněte na a vyberte Složka:
 • nastavte ikonu (volitelně - vyberte ze seznamu ikon v Locus a Garmin stylu) a název složky
 • nastavte styl (vzhled a chování) popisků bodů na mapové obrazovce (volitelně)

  Hlavní nastavení - styl popisků vychází z výchozího stavu v Nastavení > Body a trasy; Nikdy - popisky se objeví pouze při klepnutí na bod; Při najetí kurzoru - popisek se objeví, jakmile posuneme bod na pozici kurzoru; Vždy - popisky se zobrazují permanentně
 • klepněte na PŘIDAT a potvrďte

Skupiny

pouze Locus Map Pro

Složky můžete řadit do skupin jako do další úrovně adresářové struktury. Každý řádek v seznamu skupin se stává z názvu skupiny a počtu složek v ní. Předtím, než přidáte složku do skupiny, je potřeba skupinu vytvořit.

Jak vytvořit skupinu

 • klepněte na nabídku v horní liště a vyberte Skupiny
 • Klepněte na + a vytvořte novou skupinu
 • nová skupina se objeví ve správci bodů:

Jak přidat složku do skupiny

 • otevřete editační menu složky
 • zvolte skupinu, do které chcete vložit složku
 • uložte

Složka s body

Po klepnutí na název složky ve správvci se body zobrazí v seznamu:

V horní liště je uveden počet aktivních bodů (zobrazených na mapě) a všech bodů ve složce:

Každý řádek seznamu obsahuje:

 • ikonu (1) - buď je stejná jako u složky, to když bod vytvoříte spolu se složkou, nebo se liší - v případě, že byl bod importován - klepnutím na ikonu zobrazíte bod nad mapou
 • název bodu (2) - poklepem na něj otevřete okno detailních informací o bodu
 • směr a vzdálenost (3) bodu od aktuální polohy mapového kurzoru
 • zobrazovací tlačítko (4) - přepíná ne/viditelnost bodu nad mapou - tlačítko je modré, když je bod viditelný nad mapou

Jak zobrazit body nad mapou

Jeden bod

 • klepněte na ikonu bodu v seznamu
  NEBO
 • klepněte na zobrazovací tlačítko :

Pro odstranění bodu z mapy (nikoli z databáze), klepněte opět na .

Více bodů

Použijte jednu z možností vícenásobného výběru:

 • Skrýt vše - všechny body ve složce jsou odstraněny z mapy
 • Prvních X bodů - zobrazí určený počet bodů od začátku seznamu (50, 100, 200… bodů)
 • Zobraz vše - zobrazí na mapě všechny body ve složce
 • Invertovat - převrátí aktuální výběr - užitečné, pokud chcete zobrazit téměř všechny body kromě některých. Tyto vyberte a převraťte výběr.

Jak řadit body

Máte několik možností:

 • Řadit podle názvu - klasické řazení podle abecedy
 • Řadit podle vzdálenosti - seřadí body podle vzdálenosti od momentální polohy mapového kurzoru (nebo od vaší aktuální GPS polohy, pokud je kurzor vycentrovaný)
 • Řadit podle data vytvoření - seřadí body podle data a času jejich vzniku
 • Řadit podle poslední aktualizace - seřadí body podle data a času jejich nejnovější aktualizace
 • Řadit opačně - přepne řazení opačným směrem

  Geocaching - složky s keškami obsahují i tuto zvláštní kategorii metod řazení, viz více v kapitole Geocaching

Jak filtrovat body

 • klepněte na tlačítko filtru
 • zvolte kritéria
  • Název - vyfiltruje body podle zadaného řetězce znaků - funguje fultextově
  • Ikona - vyfiltruje body s určitými ikonami
  • Datum - vyfiltruje body vytvořené v určitém časovém pásmu
  • Max. vzdálenost - určete maximální vzdálenost od polohy kurzoru (nebo přímo vás, pokud máte GPS polohu), a zobrazte body vyskytující se v rámci této vzdálenosti
  • Invertovat filtr - invertuje nastavení filtru
 • klepněte na FILTR:

záložka Geocaching - je viditelná, pokud jste ve složce s keškami. Obsahuje další metody filtrování, specifické pro geocaching, viz více v kapitole o Geocachingu

Uložte nastavení filtru pro pozdější použití

S uloženým nastavením nemusíte fitr složitě nastavovat vždy, když jej potřebujete. Vše se dá snadno provést ve správci filtrů:
Uložené filtry lze přepsat jiným nastavením, nebo smazat:
Uložený filtr lze rychle využít již při hromadném zobrazování bodů ve složce:

Kopírování, přesun, mazání atd.

Další nástroje pro správu bodů najdete zde:

Než použijete nástroj, vyberte body, kterých se to týká - zaškrtněte jednotlivě nebo použijte hromadný výběr a řazení v horní liště:

Kopírování

Přesun

Export

Mazání

Další nástroje

 • Aktualizovat nadm. výšku - přidá nebo aktualizuje nadmořskou výšku bodu podle stažených SRTM dat
 • Změnit ikony - změní ikony vybraných bodů
 • Earth - rychlý export vybraných bodů do Google Earth, pokud je aplikace nainstalována v zařízení
 • několik nástrojů pro geocaching, pokud složka obsahuje kešky - Aktualizovat keše, GC Offlinizer nebo Načíst GC Vote, více v kapitole o Geocachingu
 • - zruší obrazovku nástrojů

Popisek bodu na mapě

Ve výchozím nastavení se zobrazí, pokud najedete středovým kurzorem na ikonu bodu:
NEBO když na bod klepnete:

Ve výchozím nastavení popisek obsahuje název bodu, jeho vzdálenost od vaší aktuální polohy, nadmořskou výšku (pokud jsou dostupná výšková data), miniaturu obrázku, pokud je nějaký připojen a kontextové menu:

 • Podrobnosti - zobrazí se detailní informace o bodu (zobrazí se také, pokud klepnete přímo na popisek samotný)
 • Navigovat do - otevře okno navigace s nabídkou výpočtu trasy k bodu:

  Více v kapitole o Navigaci.
 • Navádět (zap.) - spustí navádění na bod:

  Viz více v kapitole o navádění.
 • Kompas - otevře obrazovku s kompasem a spustí navádění s azimutem a vzdáleností:
 • Skrýt - odstraní bod z mapy:

Klepnutím na popisek zobrazíte obrazovku s podrobnostmi o bodu:

Okno detailu bodu

Obsahuje veškeré informace týkající se zvoleného bodu:

Základní info

 • přehledová mapka s bodem. Po klepnutí na ni se bod zobrazí vycentrovaný na hlavní mapové obrazovce:
  Přehledovou mapku lze zavřít:
 • ikona a název složky, obsahující bod, počet zobrazených/všech bodů ve složce, “>” otevře složku.
 • souřadnice bodu a volič polohy - klepnutím na souřadnice se otevře okno editace souřadnic a souřadnicového systému. Pomocí voliče polohy můžete změnit umístění bodu několika metodami:
 • popis, link na fotky, datum vzniku, adresa, nadmořská výška, odkazy, telefon… - vše můžete editovat, stačí otevřít příslušný dialog ze spodní lišty:

Příloha

Záložka obsahuje seznam přiložených souborů. Pro přidání dalších klepněte na v horní liště:

 • Vyfotografovat - pořídí snímek pomocí kamery vašeho telefonu/tabletu
 • Přidat fotografii - vybere z fotek v galerii vašeho telefonu/tabletu - z přiloženého fota lze vygenerovat ikonu bodu - klepněte na nabídku u fotky a vyberte nastavit jako ikonu
 • Zaznamenat zvuk - pořídí nahrávku přes mikrofon
 • Vybrat zvuk - nabídne výběr zvuků z paměti zařízení
 • Vytvořit video - natočí video nahrávku pomocí kamery
 • Přidat video - nabídne výběr videí z paměti zařízení
 • Přidat jiný soubor - nabídne výběr jiných souborů v paměti zařízení
 • mapa - vycentruje mapu na bod:
 • navigace - rozbalí nabídku navigačních nástrojů Locusu a dalších aplikací nainstalovaných v zařízení.

  V operačním systému Android se každá aplikace “registruje” jako příjemce určitého druhu informací - v tomto případě souřadnic. Locus otestuje všechny apliace v zařízení, a pokud umějí zobrazit bod na základě souřadnic, umístí je do nabídky.


 • Možnosti sdílení a doplňky
  - otevře nabídku nainstalovaných doplňků (např. Geocaching4Locus addon) a možnosti sdílení bodu:

  Více o jednotlivých metodách sdílení se dozvíte ZDE >>
 • další možnosti

  - nabídka nástrojů správy bodu - editace, kopírování, mazání atd. - stejná jako v menu nástrojů složky:
cz/manual/user_guide/points/management.txt · Last modified: 2018/06/14 11:27 by mstupka