User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:points:management

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:points:management [2018/06/13 16:06]
mstupka
cz:manual:user_guide:points:management [2018/06/14 11:27]
mstupka
Line 1: Line 1:
 {{ :manual:user_guide:ic_points_alt.png?nolink|}} {{ :manual:user_guide:ic_points_alt.png?nolink|}}
 ====== Správa bodů ====== ====== Správa bodů ======
-FIXME REKONSTRUKCE FIXME+
 ---- ----
 Všechny uživatelské body se v Locusu spravují ve **Správci bodů**. Do něj se dostanete několika způsoby: Všechny uživatelské body se v Locusu spravují ve **Správci bodů**. Do něj se dostanete několika způsoby:
Line 144: Line 144:
     * //Vyfotografovat// - pořídí snímek pomocí kamery vašeho telefonu/tabletu     * //Vyfotografovat// - pořídí snímek pomocí kamery vašeho telefonu/tabletu
     * //Přidat fotografii// - vybere z fotek v **galerii** vašeho telefonu/tabletu - z přiloženého fota lze vygenerovat **ikonu bodu** - klepněte na nabídku u fotky a vyberte **nastavit jako ikonu**     * //Přidat fotografii// - vybere z fotek v **galerii** vašeho telefonu/tabletu - z přiloženého fota lze vygenerovat **ikonu bodu** - klepněte na nabídku u fotky a vyberte **nastavit jako ikonu**
-    * //record an audio// - makes a voice recording by the phone or tablet microphone +    * //Zaznamenat zvuk// - pořídí nahrávku přes mikrofon 
-    * //select an audio// - attaches an audio file from your phone memory +    * //Vybrat zvuk// - nabídne výběr zvuků z paměti zařízení 
-    * //shoot a video// - makes a video recording by the phone/tablet camera +    * //Vytvořit video// - natočí video nahrávku pomocí kamery 
-    * //select a video// - attaches a video from your phone memory +    * //Přidat video// - nabídne výběr videí z paměti zařízení 
-    * //select other files// - selects other files in your phone memory to attach to the point +    * //Přidat jiný soubor// - nabídne výběr jiných souborů v paměti zařízení 
-==== Tools menu ====+==== Menu nástrojů ====
  
-    * {{:manual:user_guide:ic_map_alt.png?nolink&30|}} //map switch// - centers the map at the point:\\ {{ :manual:user_guide:points:points27.gif?nolink |}} +    * {{:manual:user_guide:ic_map_alt.png?nolink&30|}} //mapa// - vycentruje mapu na bod:\\ {{ :manual:user_guide:points:points27.gif?nolink |}} 
-    * {{:manual:user_guide:ic_directions_alt.png?nolink&30|}} //navigation// button opens menu of navigating tools available within Locus or other navigation apps installed in your device.\\ <WRAP center round info> +    * {{:manual:user_guide:ic_directions_alt.png?nolink&30|}} //navigace// - rozbalí nabídku navigačních nástrojů Locusu dalších aplikací nainstalovaných v zařízení.\\ <WRAP center round info> 
-Android OS offers an internal system where each application "registers itselfas a receiver of certain information in this case **coordinates**. Locus Map tests all applications in your device and if they are able to receive coordinates they are listed in this menu.+V operačním systému Android se každá aplikace "registrujejako příjemce určitého druhu informací v tomto případě **souřadnic**. Locus otestuje všechny apliace v zařízení, a pokud umějí zobrazit bod na základě souřadnic, umístí je do nabídky.
 </WRAP>\\  </WRAP>\\ 
-      * //Navigate to// - opens the navigation dialog to calculate route to the point:\\ {{ :manual:user_guide:points:points28.gif?nolink |}}See more in [[manual:user_guide:functions:navigation:point-to-point|Point-to-point Navigation]]. +      * //Navigovat do// - otevře dialog navigace pro výpočet trasy k bodu:\\ {{ :manual:user_guide:points:points28.gif?nolink |}}Více viz kapitola o funkci [[cz:manual:user_guide:functions:navigation:point-to-point|Navigovat do]]. 
-      * //Guide on// - starts guiding to the point:\\ {{ :manual:user_guide:points:points29.gif?nolink |}} See more in [[manual:user_guide:functions:guidance#guidance_to_a_point|Guidance to a point]] +      * //Navádět// - spustí navádění na bod:\\ {{ :manual:user_guide:points:points29.gif?nolink |}} Více v kapitole o [[cz:manual:user_guide:functions:guidance#navadeni_na_bod|Navádění na bod]] 
-      * //Compass// - opens the [[manual:user_guide:tools:gps|compass screen]] and starts [[manual:user_guide:functions:guidance#guidance_to_a_point|guiding to the point]] showing its azimuth and distance:\\ {{ :manual:user_guide:points:points30.gif?nolink |}} +      * //Kompas// - otevře [[cz:manual:user_guide:tools:gps|obrazovku kompasu]] a spustí [[cz:manual:user_guide:functions:guidance#navadeni_na_bod|navádění na bod]] pomocí azimutu a určení vzdálenosti:\\ {{ :manual:user_guide:points:points30.gif?nolink |}} 
-    * {{:manual:user_guide:ic_share_alt.png?nolink&30|}} //Share options and add-ons//\\  - opens a menu of installed add-ons (e.g. [[manual:user_guide:geocaching:import#geocaching4locus_add-on|Geocaching4Locus]] addon) and [[manual:user_guide:functions:share|point sharing options]]:\\ {{ :manual:user_guide:points:points31.gif?nolink |}}\\ More about particular sharing options [[manual:user_guide:functions:share|HERE >>]] +    * {{:manual:user_guide:ic_share_alt.png?nolink&30|}} //Možnosti sdílení a doplňky//\\  - otevře nabídku nainstalovaných doplňků (např. [[cz:manual:user_guide:geocaching:import#doplnek_geocaching4locus|Geocaching4Locus]] addon) [[cz:manual:user_guide:functions:share|možnosti sdílení bodu]]:\\ {{ :manual:user_guide:points:points31.gif?nolink |}}\\ Více o jednotlivých metodách sdílení se dozvíte  [[cz:manual:user_guide:functions:share|ZDE >>]] 
-    * {{:manual:user_guide:ic_arrow_simple_up_alt.png?nolink&30|}} //more options//\\ \\ - offers the same editing/copying etcoptions as the [[manual:user_guide:points:management#copying_moving_deleting_etc|folder tool menu]]:\\ {{ :manual:user_guide:points:points32.gif?nolink |}}+    * {{:manual:user_guide:ic_arrow_simple_up_alt.png?nolink&30|}} //další možnosti//\\ \\ - nabídka nástrojů správy bodu - editace, kopírování, mazání atd- stejná jako v  [[cz:manual:user_guide:points:management#kopirovani_presun_mazani_atd|menu nástrojů složky]]:\\ {{ :manual:user_guide:points:points32.gif?nolink |}}
cz/manual/user_guide/points/management.txt · Last modified: 2018/06/14 11:27 by mstupka