User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:points:management

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
cz:manual:user_guide:points:management [2018/06/13 14:47]
mstupka
cz:manual:user_guide:points:management [2018/06/13 16:06]
mstupka
Line 130: Line 130:
  
 Klepnutím na popisek zobrazíte obrazovku s podrobnostmi o bodu: Klepnutím na popisek zobrazíte obrazovku s podrobnostmi o bodu:
-===== Point Detail Screen ​=====+===== Okno detailu bodu =====
  
-Contains all information considering a point: \\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points22.gif?​nolink |}} +Obsahuje veškeré informace týkající se zvoleného bodu: \\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points22.gif?​nolink |}} 
-==== Basic info ====+==== Základní ​info ====
  
-  * //map preview// of the pointTap to display it centered on the map screen:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points23.gif?​nolink |}} The map preview can be switched off:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points24.gif?​nolink |}} +  * //přehledová mapka// s bodemPo klepnutí na ni se bod zobrazí **vycentrovaný na hlavní mapové obrazovce**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points23.gif?​nolink |}} Přehledovou mapku lze zavřít:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points24.gif?​nolink |}} 
-  * //point folder icon and name//,  ​number of visible/all points in folder, ">" ​leads to the folder+  * //ikona a název složky//, obsahující bod, počet zobrazených/všech bodů ve složce, ">" ​otevře složku
-  * //point coordinates// and {{:​manual:​user_guide:​tracks:​ic_get_location_alt.png?​nolink&​30|}}//​[[manual:​user_guide:​tools:​location|location selector]] // - tapping the coordinates opens popup for editing coords and coordinate system. [[manual:​user_guide:​tools:​location|Location selector]] can change location of the point by several methods:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager13.png?​nolink |}} +  * //souřadnice bodu// {{:​manual:​user_guide:​tracks:​ic_get_location_alt.png?​nolink&​30|}}//​[[cz:manual:​user_guide:​tools:​location|volič polohy]] // - klepnutím na souřadnice se otevře okno editace souřadnic ​souřadnicového systémuPomocí ​[[cz:manual:​user_guide:​tools:​location|voliče polohy]] můžete změnit umístění bodu několika metodami:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager13.png?​nolink |}} 
-  * //descriptionphotosdate of creationaddressaltitudelinksphone// etc. all can be edited from the bottom bar tool menu:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points25.gif?​nolink |}}+  * //popislink na fotkydatum vznikuadresanadmořská výškaodkazytelefon...// - vše můžete editovat, stačí otevřít příslušný dialog ze spodní lišty:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points25.gif?​nolink |}}
  
-==== Attachments ​==== +==== Příloha ​==== 
-Contains list of attached filesTo add some, tap {{:​manual:​user_guide:​ic_add_alt.png?​nolink&​30|}} ​in the topbar:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points26.gif?​nolink |}} +Záložka obsahuje seznam přiložených souborůPro přidání dalších klepněte na {{:​manual:​user_guide:​ic_add_alt.png?​nolink&​30|}} ​v horní liště:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points26.gif?​nolink |}} 
-    * //take a photo// - takes a picture with your phone or tablet camera +    * //Vyfotografovat// - pořídí snímek pomocí kamery vašeho telefonu/​tabletu 
-    * //select a photo// - selects a photo in your phone memory ​the attached photo can be used as the **point icon** - tap the menu next to the photo and select ​**Set as icon**+    * //Přidat fotografii// - vybere z fotek v **galerii** vašeho telefonu/​tabletu ​z přiloženého fota lze vygenerovat ​**ikonu bodu** - klepněte na nabídku u fotky a vyberte ​**nastavit jako ikonu**
     * //record an audio// - makes a voice recording by the phone or tablet microphone     * //record an audio// - makes a voice recording by the phone or tablet microphone
     * //select an audio// - attaches an audio file from your phone memory     * //select an audio// - attaches an audio file from your phone memory
cz/manual/user_guide/points/management.txt · Last modified: 2018/06/14 11:27 by mstupka