User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:points:locus_maps_pois

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:points:locus_maps_pois [2019/11/29 16:09]
mstupka
cz:manual:user_guide:points:locus_maps_pois [2020/01/24 14:54]
mstupka
Line 4: Line 4:
 ---- ----
 <WRAP center round important> <WRAP center round important>
-Vývoj této funkce ještě není ukončen.+Tato funkce je zatím stále ve vývoji.
 </WRAP> </WRAP>
-Základem vektorových **LoMap** jsou data [[http://www.openstreetmap.org/|OpenStreetMap]], která jsou vykreslována přímo v aplikaci za pomoci nástroje [[http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mapsforge|MapsForge]]. Mapy pokrývají celý svět, jsou dostupné v balíčcích po jednotlivých státech či menších regionech a lze je zakoupit a stáhnout pro použití offline.+**LoPointy** jsou dynamické body zájmu, zobrazené nad **[[cz:manual:user_guide:maps_locusmaps|LoMapami]]**. Každý bod obsahuje soubor informacíjako např. otevírací hodiny, WWW stránky, telefonní kontakt apodNa LoPointy lze navigovat nebo navádět, podobně jako na ostatní uživatelské body.
  
-Databáze zájmových bodů OpenStreetMap je **nedílnou součástí LoMap**. V Locusu lze tyto body zobrazovat nejen nad LoMapami, ale také nad jinými mapami stejné oblasti, kterou pokrývají stažené LoMapy. Navíc lze s body pracovat samostatně - lze je **prohlížet** nebo **vyhledávat**.+Databáze bodů vychází z dat OpenStreetMap je **nedílnou součástí [[cz:manual:user_guide:maps_locusmaps|LoMap]]**. Lze ji zobrazovat nad mapou, ale také ji lze odděleně **prohlížet** nebo **vyhledávat** v ní.
 ===== Obrazovka LoPointů ===== ===== Obrazovka LoPointů =====
   * <wrap box>Menu > Další funkce > Body zájmu (BETA)</wrap>   * <wrap box>Menu > Další funkce > Body zájmu (BETA)</wrap>
  
   * **horní lišta**   * **horní lišta**
-    * {{:manual:user_guide:ic_hide_alt.png?nolink&30|}} detekce počtu vybraných (na mapě zobrazených) bodů, klepnutím body z mapy odstraníte.    +    * {{:manual:user_guide:ic_hide_alt.png?nolink&30|}} zobrazuje počet vybraných (na mapě vysvícených) bodů, klepnutím zvýraznění bodů na mapě zrušíte.    
-    * {{:manual:user_guide:ic_more_ver_alt.png?nolink&30|}} - ovládání zobrazení všech dynamických LoPointů na mapě+    * {{:manual:user_guide:ic_more_ver_alt.png?nolink&30|}} - zapínání/vypínání zobrazení vrstvy LoPointů na mapě
   * **LoMapa** - vyberte soubor pro odpovídající území. Je možné vybrat pouze jeden.   * **LoMapa** - vyberte soubor pro odpovídající území. Je možné vybrat pouze jeden.
-  * **Body v okolí** - zobrazí seznam všech nejbližších bodů napříč všemi složkami+  * **Body v okolí** - zobrazí seznam všech nejbližších bodů okolo pozice kurzoru napříč všemi kategoriemi 
   * **Hledej** - fultextové vyhledávání bodů. Vložení prvních písmen již zobrazí výsledky, které mohou být dále zpřesňovány.   * **Hledej** - fultextové vyhledávání bodů. Vložení prvních písmen již zobrazí výsledky, které mohou být dále zpřesňovány.
-  * **seznam složek a podsložek s body** - //ubytování, finanční a poštovní služby, kultura a cestování, veřejné služby, turistika a cyklistika, příroda, první pomoc a zdraví, posvátná místa, jídlo a pití, nakupování, volnočasové aktivity, auto služby a doprava//+  * **seznam kategorií bodů** - //ubytování, finanční a poštovní služby, kultura a cestování, veřejné služby, turistika a cyklistika, příroda, první pomoc a zdraví, posvátná místa, jídlo a pití, nakupování, volnočasové aktivity, auto služby a doprava//
 {{ :cz:manual:user_guide:points:cz_locusmapspois.png?nolink |}} {{ :cz:manual:user_guide:points:cz_locusmapspois.png?nolink |}}
 ===== Prohlížení ===== ===== Prohlížení =====
  
-Databázi tvoří struktura složek s body různých kategorií, např. //ubytování, peněžní a poštovní služby, kultura, turismus atd.//. Každá kategorie je dále rozdělena a navíc obsahuje parametr "v okolí", jenž umožňuje prohlížet body v okolí aktuální pozice uživatele. +LoPointy se dělí do několika **kategorií**, např. //ubytování, peněžní a poštovní služby, kultura, turismus atd.//. Každá kategorie je dále rozdělena a navíc obsahuje parametr "**v okolí**", jenž umožňuje prohlížet body v okolí aktuální pozice uživatele. 
  
-Všechny body vybrané složky lze vysvítit na mapě klepnutím na tlačítko {{:manual:user_guide:ic_map_alt.png?nolink&30|}} v horní liště (indikující počet vybraných bodů):  +Všechny body vybrané kategorie lze **zvýraznit na mapě** klepnutím na tlačítko {{:manual:user_guide:ic_map_alt.png?nolink&30|}} v horní liště (indikující počet vybraných bodů):\\ {{ :cz:manual:user_guide:points:cz_locusmapspois1.png?nolink |}}\\  
-{{ :cz:manual:user_guide:points:cz_locusmapspois1.png?nolink |}} +Klepnutím na konkrétní bod zobrazíte **okno s podrobnými informacemi**. Body ve složkách jsou vždy **řazeny podle vzdálenosti** od aktuální pozice středového kurzoru nebo od aktuální GPS pozice uživatele, pokud je lokalizován a mapa vycentrována.
-Výběr jednotlivého bodu zobrazí okno s podrobnými informacemi. Body ve složkách jsou vždy řazeny podle vzdálenosti od aktuální pozice středového kurzoru nebo od aktuální GPS pozice uživatele, pokud je lokalizován a mapa vycentrována.+
  
-<wrap info>Body zájmu nelze z LoMap importovat, lze pouze zvýraznit jejich zobrazení na mapě.</wrap>+<wrap info>Body zájmu nelze z LoMap exportovat, lze pouze zvýraznit jejich zobrazení na mapě.</wrap>
 ===== Vyhledávání ===== ===== Vyhledávání =====
  
Line 37: Line 36:
 ===== Deaktivace ===== ===== Deaktivace =====
  
-Všechny LoPointy lze deaktivovat - skrýt na mapě. Na mapě zůstanou jen pasivní mapové značky, které jsou součástí původní kresby. Klepněte na {{:manual:user_guide:ic_more_ver_alt.png?nolink&30|}} v horní liště a odšktněte //Zobrazit na mapě//.+Všechny LoPointy lze deaktivovat - skrýt na mapě. Klepněte na {{:manual:user_guide:ic_more_ver_alt.png?nolink&30|}} v horní liště a odšktněte //Zobrazit na mapě//.
 {{ :cz:manual:user_guide:points:cz_locusmapspois3.png?nolink |}} {{ :cz:manual:user_guide:points:cz_locusmapspois3.png?nolink |}}
 <WRAP center round important > <WRAP center round important >
 Databázi LoPointů (nazevmapy.osm.db) lze použít, pouze pokud je v adresáři /mapsVector přítomen také odpovídající mapový soubor LoMaps (nazevmapy.osm.map). Pokud je tento soubor odstraněn např. z důvodu úspory místa po použití jiných map, nelze LoPointy inicializovat. Databázi LoPointů (nazevmapy.osm.db) lze použít, pouze pokud je v adresáři /mapsVector přítomen také odpovídající mapový soubor LoMaps (nazevmapy.osm.map). Pokud je tento soubor odstraněn např. z důvodu úspory místa po použití jiných map, nelze LoPointy inicializovat.
 </WRAP> </WRAP>
cz/manual/user_guide/points/locus_maps_pois.txt · Last modified: 2020/01/24 13:54 (external edit)