User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:points:locus_maps_pois

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
cz:manual:user_guide:points:locus_maps_pois [2016/02/18 14:31]
mstupka
cz:manual:user_guide:points:locus_maps_pois [2016/05/25 11:46]
mstupka
Line 6: Line 6:
 Vývoj této funkce ještě není ukončen, a to včetně jejího názvu. V tomto manuálu se lze také setkat ještě s pracovním označením **LoMaps body**. Vývoj této funkce ještě není ukončen, a to včetně jejího názvu. V tomto manuálu se lze také setkat ještě s pracovním označením **LoMaps body**.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-Základem vektorových **LoMap** jsou data [[http://​www.openstreetmap.org/​|OpenStreetMap]],​ která jsou vykreslována přímo v aplikaci za pomoci nástroje [[http://​wiki.openstreetmap.org/​wiki/​Mapsforge|MapsForge]]. Mapy pokrývají celý svět, jsou dostupné v balíčcích po jednotlivých státech či menších regionech a lze je zakoupit a stánout pouze pro offline využití.+Základem vektorových **LoMap** jsou data [[http://​www.openstreetmap.org/​|OpenStreetMap]],​ která jsou vykreslována přímo v aplikaci za pomoci nástroje [[http://​wiki.openstreetmap.org/​wiki/​Mapsforge|MapsForge]]. Mapy pokrývají celý svět, jsou dostupné v balíčcích po jednotlivých státech či menších regionech a lze je zakoupit a stáhnout ​pro použití ​offline.
  
-Databáze zájmových bodů OpenStreetMap je **nedílnou součástí LoMap**. V Locusu lze tyto body zobrazovat nejen nad LoMapami, ale také nad jinými mapami stejné oblasti, kterou pokrývají stažené LoMapy. Navíc lze s body pracovat samostatně+Databáze zájmových bodů OpenStreetMap je **nedílnou součástí LoMap**. V Locusu lze tyto body zobrazovat nejen nad LoMapami, ale také nad jinými mapami stejné oblasti, kterou pokrývají stažené LoMapy. Navíc lze s body pracovat samostatně ​- lze je **prohlížet** nebo **vyhledávat**.
-  * **prohlížení databáze bodů** - databázi tvoří struktura složek a podsložek s body různých kategorií, např. //​ubytování,​ peněžní a poštovní služby, kultura, turismus atd.//. Každá kategorie je dále rozdělena a navíc obsahuje parametr "v okolí",​ jenž umožňuje prohlížet body v okolí aktuální pozice uživatele. Výběr složky vysvítí všechny její body v mapě, výběr jednotlivého bodu zobrazí okno s podrobnými informacemi a také vysvítí bod na mapě. Body ve složkách jsou vždy řazeny podle vzdálenosti od aktuální pozice středového kurzoru ​nebo od aktuální GPS pozice uživatele, pokud je lokalizován a mapa vycentrována. +
-  ​* **vyhledávání bodů** - fulltextové vyhledávání názvů a klíčových slov. Např. klíčové slovo "​hospoda"​ zobrazí všechny body, které mají slovo v názvu, popisu i v označení kategorie. +
- +
-<wrap info>​Body zájmu nelze z Locus map importovat, lze pouze zvýraznit jejich zobrazení na mapě.</​wrap>​ +
- +
-{{ cz:​manual:​user_guide:​cz_locusmapspois.png?nolink |}}+
 ===== Obrazovka bodů zájmu LoMap ===== ===== Obrazovka bodů zájmu LoMap =====
   * <wrap box>Menu > Další funkce > Body zájmu (BETA)</​wrap>​   * <wrap box>Menu > Další funkce > Body zájmu (BETA)</​wrap>​
  
-  * **horní lišta** - obsahuje pouze tlačítko pro zrušení zobrazení ​vybraných ​bodů na mapě. ​Když je vybrána specifická složka, tlačítko změní vzhled a zobrazí počet ​bodů ve složce. Klepnutím na ně se body vybrané složky vysvítí ​na mapě.+  * **horní lišta** 
 +    * {{:​manual:​user_guide:​ic_hide_alt.png?​nolink&​30|}}  ​detekce počtu vybraných ​(na mapě zobrazených) bodů, klepnutím body z mapy odstraníte. ​   
 +    * {{:​manual:​user_guide:​ic_more_ver_alt.png?​nolink&​30|}} - ovládání zobrazení všech dynamických LoMaps ​bodů na mapě
   * **LoMapa** - vyberte soubor pro odpovídající území. Je možné vybrat pouze jeden.   * **LoMapa** - vyberte soubor pro odpovídající území. Je možné vybrat pouze jeden.
   * **Body v okolí** - zobrazí seznam všech nejbližších bodů napříč všemi složkami   * **Body v okolí** - zobrazí seznam všech nejbližších bodů napříč všemi složkami
   * **Hledej** - fultextové vyhledávání bodů. Vložení prvních písmen již zobrazí výsledky, které mohou být dále zpřesňovány.   * **Hledej** - fultextové vyhledávání bodů. Vložení prvních písmen již zobrazí výsledky, které mohou být dále zpřesňovány.
   * **seznam složek a podsložek s body** - //​ubytování,​ finanční a poštovní služby, kultura a cestování,​ veřejné služby, turistika a cyklistika, příroda, první pomoc a zdraví, posvátná místa, jídlo a pití, nakupování,​ volnočasové aktivity, auto služby a doprava//   * **seznam složek a podsložek s body** - //​ubytování,​ finanční a poštovní služby, kultura a cestování,​ veřejné služby, turistika a cyklistika, příroda, první pomoc a zdraví, posvátná místa, jídlo a pití, nakupování,​ volnočasové aktivity, auto služby a doprava//
 +{{ :​cz:​manual:​user_guide:​points:​cz_locusmapspois.png?​nolink |}}
 +===== Prohlížení databáze bodů =====
 +
 +Databázi tvoří struktura složek s body různých kategorií, např. //​ubytování,​ peněžní a poštovní služby, kultura, turismus atd.//. Každá kategorie je dále rozdělena a navíc obsahuje parametr "v okolí",​ jenž umožňuje prohlížet body v okolí aktuální pozice uživatele. ​
 +
 +Všechny body vybrané složky lze vysvítit na mapě klepnutím na tlačítko {{:​manual:​user_guide:​ic_map_alt.png?​nolink&​30|}} v horní liště (indikující počet vybraných bodů): ​
 +{{ :​cz:​manual:​user_guide:​points:​cz_locusmapspois1.png?​nolink |}}
 +Výběr jednotlivého bodu zobrazí okno s podrobnými informacemi. Body ve složkách jsou vždy řazeny podle vzdálenosti od aktuální pozice středového kurzoru nebo od aktuální GPS pozice uživatele, pokud je lokalizován a mapa vycentrována.
 +
 +<wrap info>​Body zájmu nelze z LoMap importovat, lze pouze zvýraznit jejich zobrazení na mapě.</​wrap>​
 +===== Vyhledávání bodů =====
 +
 +V LoMaps bodech lze fulltextově vyhledávat. Např. klíčové slovo "​hospoda"​ zobrazí všechny body, které mají slovo v názvu, popisu i v označení kategorie.
 +
 +{{ :​cz:​manual:​user_guide:​points:​cz_locusmapspois2.png?​nolink |}}
 +
 +===== Deaktivace bodů zájmu =====
  
 +Všechny dynamické LoMaps body lze deaktivovat - odstranit z mapy. Na mapě zůstanou jen pasivní mapové značky, které jsou součástí původní kresby. Klepněte na {{:​manual:​user_guide:​ic_more_ver_alt.png?​nolink&​30|}} v horní liště a odšktněte //Zobrazit na mapě//.
 +{{ :​cz:​manual:​user_guide:​points:​cz_locusmapspois3.png?​nolink |}}
 <WRAP center round important > <WRAP center round important >
 Databázi bodů zájmu LoMaps (nazevmapy.osm.db) lze použít, pouze pokud je v adresáři /mapsVector přítomen také odpovídající mapový soubor LoMaps (nazevmapy.osm.map). Pokud je tento soubor odstraněn např. z důvodu úspory místa po použití jiných map, nelze databázi bodů zájmu LoMaps inicializovat. Databázi bodů zájmu LoMaps (nazevmapy.osm.db) lze použít, pouze pokud je v adresáři /mapsVector přítomen také odpovídající mapový soubor LoMaps (nazevmapy.osm.map). Pokud je tento soubor odstraněn např. z důvodu úspory místa po použití jiných map, nelze databázi bodů zájmu LoMaps inicializovat.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
cz/manual/user_guide/points/locus_maps_pois.txt · Last modified: 2019/11/29 16:10 by mstupka