User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:points:locus_maps_pois

LoPointy (BETA)


Tato funkce je zatím stále ve vývoji.

LoPointy jsou dynamické body zájmu, zobrazené nad LoMapami. Každý bod obsahuje soubor informací, jako např. otevírací hodiny, WWW stránky, telefonní kontakt apod. Na LoPointy lze navigovat nebo navádět, podobně jako na ostatní uživatelské body.

Databáze bodů vychází z dat OpenStreetMap a je nedílnou součástí LoMap. Lze ji zobrazovat nad mapou, ale také ji lze odděleně prohlížet nebo vyhledávat v ní.

Obrazovka LoPointů

  • Menu > Další funkce > Body zájmu (BETA)
  • horní lišta
    • - zobrazuje počet vybraných (na mapě vysvícených) bodů, klepnutím zvýraznění bodů na mapě zrušíte.
    • - zapínání/vypínání zobrazení vrstvy LoPointů na mapě
  • LoMapa - vyberte soubor pro odpovídající území. Je možné vybrat pouze jeden.
  • Body v okolí - zobrazí seznam všech nejbližších bodů okolo pozice kurzoru napříč všemi kategoriemi
  • Hledej - fultextové vyhledávání bodů. Vložení prvních písmen již zobrazí výsledky, které mohou být dále zpřesňovány.
  • seznam kategorií bodů - ubytování, finanční a poštovní služby, kultura a cestování, veřejné služby, turistika a cyklistika, příroda, první pomoc a zdraví, posvátná místa, jídlo a pití, nakupování, volnočasové aktivity, auto služby a doprava

Prohlížení

LoPointy se dělí do několika kategorií, např. ubytování, peněžní a poštovní služby, kultura, turismus atd.. Každá kategorie je dále rozdělena a navíc obsahuje parametr “v okolí”, jenž umožňuje prohlížet body v okolí aktuální pozice uživatele.

Všechny body vybrané kategorie lze zvýraznit na mapě klepnutím na tlačítko v horní liště (indikující počet vybraných bodů):

Klepnutím na konkrétní bod zobrazíte okno s podrobnými informacemi. Body ve složkách jsou vždy řazeny podle vzdálenosti od aktuální pozice středového kurzoru nebo od aktuální GPS pozice uživatele, pokud je lokalizován a mapa vycentrována.

Body zájmu nelze z LoMap exportovat, lze pouze zvýraznit jejich zobrazení na mapě.

Vyhledávání

V LoPointech lze fulltextově vyhledávat. Např. klíčové slovo “hospoda” zobrazí všechny body, které mají slovo v názvu, popisu i v označení kategorie.

Deaktivace

Všechny LoPointy lze deaktivovat - skrýt na mapě. Klepněte na v horní liště a odšktněte Zobrazit na mapě.

Databázi LoPointů (nazevmapy.osm.db) lze použít, pouze pokud je v adresáři /mapsVector přítomen také odpovídající mapový soubor LoMaps (nazevmapy.osm.map). Pokud je tento soubor odstraněn např. z důvodu úspory místa po použití jiných map, nelze LoPointy inicializovat.

cz/manual/user_guide/points/locus_maps_pois.txt · Last modified: 2020/01/24 13:54 (external edit)