User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:points:locus_maps_pois

Body zájmu (BETA)


Vývoj této funkce ještě není ukončen, a to včetně jejího názvu. V tomto manuálu se lze také setkat ještě s pracovním označením LoMaps body.

Základem vektorových LoMap jsou data OpenStreetMap, která jsou vykreslována přímo v aplikaci za pomoci nástroje MapsForge. Mapy pokrývají celý svět, jsou dostupné v balíčcích po jednotlivých státech či menších regionech a lze je zakoupit a stáhnout pro použití offline.

Databáze zájmových bodů OpenStreetMap je nedílnou součástí LoMap. V Locusu lze tyto body zobrazovat nejen nad LoMapami, ale také nad jinými mapami stejné oblasti, kterou pokrývají stažené LoMapy. Navíc lze s body pracovat samostatně - lze je prohlížet nebo vyhledávat.

Obrazovka bodů zájmu LoMap

  • Menu > Další funkce > Body zájmu (BETA)
  • horní lišta
    • - detekce počtu vybraných (na mapě zobrazených) bodů, klepnutím body z mapy odstraníte.
    • - ovládání zobrazení všech dynamických LoMaps bodů na mapě
  • LoMapa - vyberte soubor pro odpovídající území. Je možné vybrat pouze jeden.
  • Body v okolí - zobrazí seznam všech nejbližších bodů napříč všemi složkami
  • Hledej - fultextové vyhledávání bodů. Vložení prvních písmen již zobrazí výsledky, které mohou být dále zpřesňovány.
  • seznam složek a podsložek s body - ubytování, finanční a poštovní služby, kultura a cestování, veřejné služby, turistika a cyklistika, příroda, první pomoc a zdraví, posvátná místa, jídlo a pití, nakupování, volnočasové aktivity, auto služby a doprava

Prohlížení databáze bodů

Databázi tvoří struktura složek s body různých kategorií, např. ubytování, peněžní a poštovní služby, kultura, turismus atd.. Každá kategorie je dále rozdělena a navíc obsahuje parametr “v okolí”, jenž umožňuje prohlížet body v okolí aktuální pozice uživatele.

Všechny body vybrané složky lze vysvítit na mapě klepnutím na tlačítko v horní liště (indikující počet vybraných bodů): Výběr jednotlivého bodu zobrazí okno s podrobnými informacemi. Body ve složkách jsou vždy řazeny podle vzdálenosti od aktuální pozice středového kurzoru nebo od aktuální GPS pozice uživatele, pokud je lokalizován a mapa vycentrována.

Body zájmu nelze z LoMap importovat, lze pouze zvýraznit jejich zobrazení na mapě.

Vyhledávání bodů

V LoMaps bodech lze fulltextově vyhledávat. Např. klíčové slovo “hospoda” zobrazí všechny body, které mají slovo v názvu, popisu i v označení kategorie.

Deaktivace bodů zájmu

Všechny dynamické LoMaps body lze deaktivovat - odstranit z mapy. Na mapě zůstanou jen pasivní mapové značky, které jsou součástí původní kresby. Klepněte na v horní liště a odšktněte Zobrazit na mapě.

Databázi bodů zájmu LoMaps (nazevmapy.osm.db) lze použít, pouze pokud je v adresáři /mapsVector přítomen také odpovídající mapový soubor LoMaps (nazevmapy.osm.map). Pokud je tento soubor odstraněn např. z důvodu úspory místa po použití jiných map, nelze databázi bodů zájmu LoMaps inicializovat.

cz/manual/user_guide/points/locus_maps_pois.txt · Last modified: 2016/05/25 11:46 by mstupka