User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:points:import

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:points:import [2019/08/21 17:24]
mstupka
cz:manual:user_guide:points:import [2019/08/27 13:55]
mstupka
Line 3: Line 3:
 ---- ----
 ===== Kdy použít import? ===== ===== Kdy použít import? =====
-Import se využívá, pokud chcete v Locusu pracovat s body ze zdrojů vně aplikace - z internetu, jiných plikací, z doplňků atd. Data si buď vyberete data sami nebo je Locus Map přijme v rámci jiné operace. +Import se využívá, pokud chcete v Locusu **pracovat s body ze zdrojů vně aplikace** - z internetu, jiných aplikací, z doplňků atd. Data si buď vyberete sami nebo je Locus Map přijme v rámci jiné operace. 
 ===== 1. Spusťte import ===== ===== 1. Spusťte import =====
  
cz/manual/user_guide/points/import.txt · Last modified: 2019/08/27 13:55 by mstupka