User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:points:import

Import bodů


Kdy použít import?

Import se využívá, pokud chcete v Locusu pracovat s body ze zdrojů vně aplikace - z internetu, jiných aplikací, z doplňků atd. Data si buď vyberete sami nebo je Locus Map přijme v rámci jiné operace.

1. Spusťte import

Import lze spustit několika způsoby:

 • Menu > (další funkce) > Import - okno obecného importu bodů a tras
 • Menu > Body > > Import
 • (Menu) > Body > menu složky > Import - importuje body přímo do zvolené složky:

2. Vyberte soubor k importu

Otevře se správce souborů se záložkami zobrazujícími dostupná úložiště - místní, Dropbox (pokud je nainstalovaný), Google Drive (pokud je nainstalovaný) a záložka pro vložení odkazu na vzdálený soubor. Podporované soubory jsou zobrazeny plnou barvou a lze na ně klepnout (více o podporovaných formátech viz níže):

 • Místní - zobrazuje adresáře a soubory v paměti vašeho zařízení (interní i externí SD kartu)
 • Dropbox - obsah vašeho Dropboxu. Při prvním vstupu do záložky je potřeba zadat přihlašovací údaje Dropboxu.
 • Google Drive - obsah vašeho Google Drive. Při prvním vstupu do záložky je potřeba zadat přihlašovací údaje Google Drive.
 • Vzdálený soubor - políčko pro vložení URL vzdáleného souboru, uloženého na internetu

3. Vyberte, kam importovat

Po výběru souboru nebo jeho získání z externí aplikace či doplňku jej Locus Map analyzuje a podle jeho obsahu přizpůsobí položky dialogového okna - lze tak importovat body, trasy nebo obojí najednou.

Okno importu bodu

Objeví se, pokud jsou importovány pouze body:

 • horní lišta zobrazuje název souboru
 • výběr složky - zvolte, kam soubor importovat. Přímo z nabídky lze vytvořit i novou složku. Pokud jste začali importovat z akčního menu složky ve správci bodů, složka je vybrána předem.
 • Odstranit ostatní body ve složce - smaže obsah složky před importem nových bodů
 • Pouze zobrazit (neukládat) - body jsou pouze zobrazeny na mapě - vhodné pro rychlý náhled importovaného souboru
 • Po importu ukázat na mapě - po ukončení importu zobrazí importované body na mapě
 • Aktualizovat nadm. výšku - doplní nebo aktualizuje údaj o nadmořských výškách bodů (pokud jsou dostupná offline výšková data)
 • Zrušit - ukončí akci
 • Import - potvrdí akci

Podporované formáty souborů

Locus Map je schopen importovat soubory v následujících formátech:

 • KML a KMZ

Podpora pro import i export

Keyhole Markup Language je textový formát na bázi XML s velmi širokým rozsahem použití. Od verze 2.2 je KML formát standardizován OGC, takže jej kromě Locusu používá mnoho dalších webových, desktopových a mobilních aplikací.

 • GPX

Podpora pro import i export

GPS eXchange je textový formát na bázi XML, používaný pro práci s body i trasami. Locus plně podporuje všechny jeho validní tagy. Podrobnější popis GPX formátu je na této stránce Wikipedie.

 • OpenAir

OpenAir je speciální formát, používaný piloty a navigátory pro definování vzdušných prostor a oblastí.

 • LOC

Location file format je volně dostupný, ale trochu limitovaný formát pro import bodů nebo waypointů.

 • Ov2

Formát společnosti TomTom pro databáze POI.

 • Upi

Formát aplikace Sygic pro databáze POI.

Nastavení importu

 • Menu > Nastavení > Různé

Kontrola duplicit

Umožní analýzu importovaných dat za účelem kontroly duplicity bodů nebo geokeší během importu. Poněkud zpomaluje import.

cz/manual/user_guide/points/import.txt · Last modified: 2019/08/27 13:55 by mstupka