User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:points:import

Import bodů


Kdy použít import?

Import se využívá v případě práce s body z externích zdrojů - složek, databází, aplikací, doplňků apod. Buď si vyberete data sami nebo je Locus Map přijme v rámci jiné operace. Import lze spustit několika způsoby:

 • Menu > Import dat - okno obecného importu bodů a tras
 • Menu > Body > nabídka v horní liště > Import
 • Horní panel na hlavní obrazovce > Správce dat > nabídka v horní liště > Import
 • Body > nabídka složky > Import - importuje body přímo do zvolené složky

Správce souborů v Locusu

Locus Map obsahuje jednoduchého správce souborů, které lze vybrat a importovat. Je členěn na až čtyři záložky (v případě že je v zařízení instalován Dropbox a Google Drive). Podporované soubory jsou zobrazeny plnou barvou a lze je zvolit, ostatní jsou znevýrazněné a nelze na ně klepnout. Více o podporovaných formátech zde >>

 • záložka Místní soubor - zobrazuje adresářovou strukturu v paměti vašeho zařízení. Importovatelné soubory se nejčastěji nacházejí v adresáři SDCARD.
 • záložka Dropbox - obsah složek Dropboxu. Při prvním vstupu do záložky je potřeba zadat přihlašovací údaje Dropboxu.
 • záložka Google Drive - obsah složek Google Drive. Při prvním vstupu do záložky je potřeba zadat přihlašovací údaje Google Drive.
 • Vzdálený soubor - obsahuje políčko pro vložení URL vzdáleného souboru, který se nachází někde na internetu (úložiště typu Rapidshare, Mega, Mediafire nebo jiné zdroje)

Okno importu

Po výběru souboru nebo jeho získání z externí aplikace či doplňku jej Locus Map analyzuje a podle jeho obsahu přizpůsobí položky dialogového okna - lze tak importovat body, trasy nebo obojí najednou.

Okno importu bodu

Objeví se, pokud jsou importovány pouze body:

 • horní lišta - zobrazuje název souboru
 • Složka - nabízí složky, do kterých lze soubor importovat. Přímo z nabídky lze vytvořit i novou složku. Pokud jste začali importovat z akčního menu složky ve správci dat, složka je vybrána předem.
 • Vyprázdnit vybranou složku - smaže obsah složky před importem nového obsahu
 • Pouze zobrazit (bez uložení) - import není dokončen, body nejsou uloženy, pouze zobrazeny na mapě - vhodné pro rychlý náhled importovaného souboru
 • Po importu ukázat na mapě - importuje body a zobrazí je hned na mapě
 • Vyplnit nm. výšky - doplní nebo aktualizuje údaj o nadmořských výškách bodů (pokud je dostupný soubor s výškovými daty)
 • spodní lišta - obsahuje tlačítka Zrušit, které import zruší a Import, které akci potvrdí a spustí import.

Podporované formáty souborů

Import bodů v Locusu podporuje následující formáty souborů:

 • KML a KMZ

Podpora pro import i export

Keyhole Markup Language je textový formát na bázi XML s velmi širokým rozsahem použití. Od verze 2.2 je KML formát standardizován OGC, takže jej kromě Locusu používá mnoho dalších webových, desktopových a mobilních aplikací.

 • GPX

Podpora pro import i export

GPS eXchange je textový formát na bázi XML, používaný pro práci s body i trasami. Locus plně podporuje všechny jeho validní tagy. Podrobnější popis GPX formátu je na této stránce Wikipedie.

 • OpenAir

OpenAir je speciální formát, používaný piloty a navigátory pro definování vzdušných prostor a oblastí.

 • LOC

Location file format je volně dostupný, ale trochu limitovaný formát pro import bodů nebo waypointů.

 • Ov2

Formát společnosti TomTom pro databáze POI.

 • Upi

Formát aplikace Sygic pro databáze POI.

Nastavení importu

 • Menu > Nastavení > Různé

Kontrola duplicit

Umožní analýzu importovaných dat za účelem kontroly duplicity bodů nebo geokeší během importu. Poněkud zpomaluje import.

cz/manual/user_guide/points/import.txt · Last modified: 2016/01/29 09:44 by mstupka