User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:points:export

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:points:export [2019/09/30 17:11]
mstupka
cz:manual:user_guide:points:export [2020/03/16 12:44]
mstupka [2. Nastavte parametry a exportujte]
Line 28: Line 28:
       * parametry má identické s GPX až na jeden:       * parametry má identické s GPX až na jeden:
       * //Včetně popisu a příloh// - sbalí vše včetně vygenerovaných popisů, ikon a příloh do jednoho KMZ souboru.       * //Včetně popisu a příloh// - sbalí vše včetně vygenerovaných popisů, ikon a příloh do jednoho KMZ souboru.
-    * {{:manual:user_guide:ic_file_type_csv.png?nolink&30|}}**CSV** - (Comma Separated Values) je běžný univerzální a relativně jednoduchý formát souboru, široce podporovaný mnoha aplikacemi. Je vhodný pro export bodů i tras. V parametrech jsou pouze Exportovat zobrazené a Sdílení.+    * {{:manual:user_guide:ic_file_type_csv.png?nolink&30|}}**CSV** - (Comma Separated Values) je běžný univerzální a relativně jednoduchý formát souboru, široce podporovaný mnoha aplikacemi. Je vhodný pro export bodů i tras. Nastavit lze pouze Exportovat zobrazené a Sdílení
 +      * parametry uvnitř souboru CSV jsou vždy exportovány v základních SI jednotkách (metry, sekundy, stupně...). Časová zóna je vložena do časového údaje jako poslední hodnota. Parametr Azimut popisuje orientaci zařízení v okamžiku zaznamenání (trasového) bodu.
     * {{:manual:user_guide:ic_file_type_dxf.png?nolink&30|}}**DXF** - (Drawing eXchange Format) - pochází z prostředí softwaru CAD. Vhodný pro export bodů i tras. Kromě již zmíněných paramerů umožňuje také:     * {{:manual:user_guide:ic_file_type_dxf.png?nolink&30|}}**DXF** - (Drawing eXchange Format) - pochází z prostředí softwaru CAD. Vhodný pro export bodů i tras. Kromě již zmíněných paramerů umožňuje také:
       * //Zobrazit nadmořskou výšku// - jako textovou informaci       * //Zobrazit nadmořskou výšku// - jako textovou informaci
Line 41: Line 42:
 </WRAP> </WRAP>
  
-**Když máte parametry nastavené, klepněte na tlačítko EXPORT**:\\ {{ cz:manual:user_guide:points:cz_pointexp06.jpg?nolink |}}+**Když máte parametry nastavené, klepněte na tlačítko EXPORT**:\\ {{ :cz:manual:user_guide:points:cz_pointexp06.png?nolink |}}
cz/manual/user_guide/points/export.txt · Last modified: 2020/03/16 11:44 (external edit)