User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:points:export

Export bodů


K čemu to je?

Body se exportují do jiného mobilu, do desktopové aplikace nebo webové služby kvůli další práci s nimi - pro zobrazení v jiném prostředí, kontextu,pro zpracování informací v nich atd.

Jak na to:

1. Vyberte bod/y

Jeden bod

 • Správce bodů - vyberte složku > klepněte na bod v ní a otevřete okno detailu > “další možnosti” > export
 • Mapová obrazovka - klepněte na bod na mapě > klepněte na popup okénko > “další možnosti” > export

Skupina bodů

 • Více bodů najednou - Správce bodů > otevřete složku > nástroje > zaškrtněte body k exportu > export
 • Celá složka - Správce bodů > složka akční menu > export

2. Nastavte parametry a exportujte

 • Ikona exportního typu je v horní části dialogu. Klepnutím na ni otevřete výběr všech dostupných formátů:

  (lze vybrat pouze formáty souboru. Okno je společné s exportem tras, takže obsahuje také webové služby. Žádná z nich však neimportuje body)

 • Exportní název - název exportovaného souboru, obvykle je předvyplněno automaticky podle názvu složky nebo bodu. Lze upravit.
 • Cesta pro export - určuje, kam se exportovaný soubor uloží. Můžete vybrat paměť telefonu, Dropbox nebo Google Drive (obě služby ale musejí být v telefonu nainstalovány).
 • Parametry - se mění podle vybraného formátu exportu:
  • GPX - GPS eXchange format je textový formát založený na XML - pracuje s body a trasami. Locus podporuje všechny jeho validní tagy. Detailnější popis formátu najdete na stránce Wikipedie.
   • Exportovat pouze zobrazené - exportuje pouze body aktuálně viditelné na hlavní mapové obrazovce
   • Sdílet exportovaná data - po ukončení exportu umožňuje sdílet soubor do Dropboxu nebo další dostupné služby
   • Včetně popisu a příloh - přidá do souboru vygenerované popisy a ikony s přílohami vyexportuje do podsložky
   • GPX verze - volitelné nastavení pro zkušené uživatele GPS přístrojů - v1.0 exportuje rychlost a směr, v1.1 senzory a Locus data
  • KML/KMZ - Keyhole Markup Language je také textový formát založený na XML. Má široký rozsah uplatnění. Počínaje verzí 2.2 je KML formát standardizován OGC, takže jej užívá množství webových, desktopových a mobilních zařízení a služeb. Je použitelný pro export bodů i tras.
   • parametry má identické s GPX až na jeden:
   • Včetně popisu a příloh - sbalí vše včetně vygenerovaných popisů, ikon a příloh do jednoho KMZ souboru.
  • CSV - (Comma Separated Values) je běžný univerzální a relativně jednoduchý formát souboru, široce podporovaný mnoha aplikacemi. Je vhodný pro export bodů i tras. Nastavit lze pouze Exportovat zobrazené a Sdílení.
   • parametry uvnitř souboru CSV jsou vždy exportovány v základních SI jednotkách (metry, sekundy, stupně…). Časová zóna je vložena do časového údaje jako poslední hodnota. Parametr Azimut popisuje orientaci zařízení v okamžiku zaznamenání (trasového) bodu.
  • DXF - (Drawing eXchange Format) - pochází z prostředí softwaru CAD. Vhodný pro export bodů i tras. Kromě již zmíněných paramerů umožňuje také:
   • Zobrazit nadmořskou výšku - jako textovou informaci
   • Skutečná (3D) nadmořská výška - přesune exportované body do reálné nadmořské výšky a zobrazí je ve 3D
  • OV2 - TomTom formát pro databáze bodů zájmu. Má stejné parametry jako CSV.

Export kešek

Když exportujete více kešek najednou do souboru GPX, všechny jsou zkontrolovány, zda obsahují kompletní informace (listing atd.). Pokud obsahují pouze základní info o souřadnicích, terénu, obtížnosti, jsou automaticky aktualizovány - tudíž jejich export zabere trochu více času než export běžných bodů.

Pokud se chcete vyhnout této aktualizaci, nastavte doplněk Geocaching4Locus tak, aby stahoval veškeré informace o keších přímo (Nastavení > Stahování > odškrtněte “Pouze základní info”)

Když máte parametry nastavené, klepněte na tlačítko EXPORT:

cz/manual/user_guide/points/export.txt · Last modified: 2020/03/16 11:44 (external edit)