User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:points:add

This is an old revision of the document!


Jak přidat nový bod

FIXME REKONSTRUKCE FIXME


Uživatelské body zájmu můžete do Locusu přidat několika způsoby - vytvořením zbrusu nových bodů, vytvořením nových bodů s některými předdefinovanými parametry nebo importem bodů odjinud.

Výchozí pozice

Nové body se automaticky vytvářejí na vaší aktuální GPS pozici. Je možné vytvářet nové body napozici mapového kurzoru, je ovšem potřeba toto přenastavit v nastavení bodů >>.

Vytvoření nového bodu

 • klepněte na hlavní menu > Body > > Nový bod:
  - přidáte nový bod do mapy, všechny jeho parametry pak vložte pomocí formuláře ručně

... s fotkou

 • klepněte na hlavní menu > Body > > Foto bod:
  - zapnete kameru telefonu/tabletu, po pořízení fotografie vytvoříte bod s přiloženou fotografií

... ve vybrané složce

 • klepněte na hlavní menu > Body > vybranou složku > :
  - vytvořte ve složce nový bod, všechny jeho parametry pak vložte pomocí formuláře ručně

... z adresy

 • Obrazovka s mapou > podržte prst na vybraném místě > klepněte na vyskakovací popisek s adresou (pokud nějaký vyskočí, viz nastavení mapové obrazovky) > :
  - přidejte nový bod na vybraném místě. Adresa a souřadnice se vyplní do formuláře bodu automaticky.

... z bodu zájmu v LoMapě

 • Obrazovka s LoMapou > klepněte na dynamický bod zájmu > klepněte na jeho popisek a otevřete podrobnosti > :
  - všechny atributy bodu zájmu (název, popis, nadmořská výška, souřadnice atd.) se zkopírují do formuláře nového bodu

Vytvoření nového bodu pomocí funkcí Locusu

... z výsledku vyhledávání

 • Hlavní menu/horní lišta mapové obrazovky > Vyhledávání > klepněte na výsledek vyhledávání na mapě > klepněte na jeho popisek a otevřete podrobnosti > :
  - všechny atributy bodu (výsledku vyhledávání) se zkopírují do formuláře nového bodu.

... při záznamu trasy

 • Hlavní menu > Záznam trasy > Start > Přidat bod:
  - přidejte body k zaznamenávané trase:
  • Přidat nový bod - přidá standardní bod na trasu
  • Nový bod (fotografie) - vyfotí snímek a vytvoří bod s přiloženým snímkem
  • Nový bod (audio) - zaznamená hlasovou nahrávku a vytvoří bod s přiloženou nahrávkou
  • Přidat bod (video) - zaznamená videosekvenci a vytvoří bod s přidaným videem

Body (waypointy) vytvořené tímto způsobem existují pouze v souvislosti s danou trasou. Nelze na nich provádět určité operace, např. zobrazit je individuálně nebo je kopírovat.

Více o záznamu trasy >>

Jak vyplnit formulář nového bodu

Základní info

 • Ikona a název - podoba výchozí ikony nového bodu je dána kontextem. Např. když vytvoříte nový bod v určité složce, bod ponese ikonu složky.

  Ikonu lze změnit - klepněte na ni a vyberte z dlouhé řady ikon ve stylu Locusu nebo Garminu. Pokud ji necháte tak, jak je, nebude se bod spojovat se žádnou specifickou ikonou a ikona se může změnit třeba přesunem bodu do jiné složky. Pokud jiný faktor neučiní jinak, do názvu bodu se automaticky vkládá časové razítko jeho vytvoření, a lze jej samozřemě také změnit. Název je jeden ze základních identifikátorů bodu, a proto nelze uložit bod bez názvu.
 • Složka - naposledy použitá složka se vyplní automaticky. It can be changed or a new folder can be created:
 • Location - actual (or last fixed) GPS position is pre-filled. It can be changed by directly rewriting the coordinates or using Location selector >>
 • Description - optional socket for entering detailed information about the point
 • Altitude - height of the point above the sea level. If it is empty Locus Map can obtain it from offline elevation files (Locus Map Pro only) - tap Get.
 • Address - the address of the point can be filled either manually or from online databases - tap Get address:
 • Links - if you want to add e-mail, phone or URL, tap Add another field:

Attachment

Contains files attached to the point - photos, videos, voice recordings, texts etc. To add any tap and choose from the selection:
See more in Point Detail Dialog >>

cz/manual/user_guide/points/add.1536157421.txt.gz · Last modified: 2018/09/05 16:23 by mstupka