User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:points:about

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:points:about [2015/11/09 14:54]
mstupka
cz:manual:user_guide:points:about [2018/06/05 14:52] (current)
mstupka
Line 2: Line 2:
  
 ---- ----
-Body zájmu, v angličtině Points of Interest neboli zkráceně POI jsou georeferencované balíčky informací, které tvoří důležitou část dynamické vrstvy nad mapou. Obvykle zastupují různé objekty jako pomníky, divadla, muzea, hospody, kluby, hotely, a také geokeše. V Locusu se můžete setkat se **dvěma jejich kategoriemi**: +Body zájmu, v angličtině Points of Interest neboli zkráceně POI jsou georeferencované balíčky informací, zobrazené nad mapou. V Locusu se můžete setkat se **dvěma jejich kategoriemi**: 
-  * **Nezávislé body** +  * **Uživatelské body** 
-  * **LoMaps POI**+  * **Body zájmu v LoMapách**
  
-===== Nezávislé body ===== +===== Uživatelské body ===== 
-První kategorie bodů, se kterými Locus Map pracuje, jsou body **nezávislé na mapovém podkladu**. Tyto body můžou být **stahovány** z mnoha zdrojů a databází po celém světě nebo **importovány** ze složek ve vašem zařízení do LocusuMohou být **vytvářeny** přímo klepnutím na mapu nebo vyfoceny. Jsou **spravovány** v záložce **[[manual:user_guide:points:management|Body]]** správce dat, mohou být **ukládány** do složek, **seskupovány**, **tříděny**, **filtrovány** a mnoha způsoby **editovány**.+Tyto body se zobrazují **nezávisle na mapovém podkladu** a **do aplikace je přidává uživatel**. Tyto body můžou být **stahovány** z mnoha zdrojů a databází po celém světě (např. **kešky z [[http://Geocaching.com|Geocaching.com]]**) nebo **[[cz:manual:user_guide:points:import|importovány]]** vašeho zařízení. Lze je **[[cz:manual:user_guide:points:add|vytvářet]]** na mapě nebo **vyfotit**. Jsou **spravovány** ve **[[manual:user_guide:points:management|Správci bodů]]**, mohou být **ukládány** do složek, **seskupovány**, **tříděny**, **filtrovány** a mnoha způsoby **editovány**.
  
 {{ :manual:user_guide:poi_indep.png?direct&250 |}} {{ :manual:user_guide:poi_indep.png?direct&250 |}}
-===== LoMaps POI =====+===== Body zájmu v LoMapách =====
  
-Druhou kategorií jsou body, jež jsou integrovanou součástí LoMap. Jsou přímým výstupem z databází OpenStreetMaps a nesou množství informací o téměř všech bodových objektech na LoMapě, počínaje vrcholy kopců, přes církevní památky a další pamětihodnosti a konče objekty občanské vybavenosti, jako jsou pošty, bankomaty, benzínové pumpy atd. Tyto body nemohou být volně vytvářeny, mazány, přejmenovávány ani přemisťovány, ale mohou být využívány dalšími funkcemi Locusu, jako je navigace, navádění, sdílení, kopírování atd.+Tyto body jsou integrovanou součástí **[[cz:manual:user_guide:maps_locusmaps:|LoMap]]**. Jsou přímým výstupem z databází OpenStreetMaps a nesou množství informací o téměř všech bodových objektech na LoMapě, počínaje **vrcholy kopců**, přes **církevní památky** a další **pamětihodnosti** a konče objekty občanské vybavenosti, jako jsou **pošty****bankomaty****benzínové pumpy** atd. Tyto body nemohou být volně vytvářeny, mazány, přejmenovávány ani přemisťovány, ale mohou být využívány dalšími funkcemi Locusu, jako je [[cz:manual:user_guide:functions:navigation:point-to-point|navigace]][[cz:manual:user_guide:functions:guidance|navádění]][[cz:manual:user_guide:functions:share|sdílení]], kopírování atd.
  
 {{ :manual:user_guide:poi_locus.png?direct&250 |}} {{ :manual:user_guide:poi_locus.png?direct&250 |}}
 <WRAP round tip > <WRAP round tip >
-Tyto body je možné zobrazit nad kteroukoli jinou mapou, stačí klepnout na //Menu > Další funkce > Body zájmu (BETA)// a vybrat některou z kategorií. Je ovšem potřeba mít staženou LoMapu dané oblasti. Více [[cz:manual:user_guide:points:locus_maps_pois|ZDE >>]]+Tyto body je možné zobrazit nad kteroukoli jinou mapou, stačí klepnout na **Menu > Další funkce > [[cz:manual:user_guide:points:locus_maps_pois|Body zájmu (BETA)]]** a vybrat některou z kategorií. Je ovšem potřeba mít staženou LoMapu dané oblasti.
 </WRAP> </WRAP>
cz/manual/user_guide/points/about.txt · Last modified: 2018/06/05 14:52 by mstupka