User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:points:about

This is an old revision of the document!


Co jsou body zájmu?


Body zájmu, v angličtině Points of Interest neboli zkráceně POI jsou georeferencované balíčky informací, které tvoří důležitou část dynamické vrstvy nad mapou. Obvykle zastupují různé objekty jako pomníky, divadla, muzea, hospody, kluby, hotely, a také geokeše. V Locusu se můžete setkat se dvěma jejich kategoriemi:

  • Nezávislé body
  • LoMaps POI

Nezávislé body

První kategorie bodů, se kterými Locus Map pracuje, jsou body nezávislé na mapovém podkladu. Tyto body můžou být stahovány z mnoha zdrojů a databází po celém světě nebo importovány ze složek ve vašem zařízení do Locusu. Mohou být vytvářeny přímo klepnutím na mapu nebo vyfoceny. Jsou spravovány v záložce Body správce dat, mohou být ukládány do složek, seskupovány, tříděny, filtrovány a mnoha způsoby editovány.

LoMaps POI

Druhou kategorií jsou body, jež jsou integrovanou součástí LoMap. Jsou přímým výstupem z databází OpenStreetMaps a nesou množství informací o téměř všech bodových objektech na LoMapě, počínaje vrcholy kopců, přes církevní památky a další pamětihodnosti a konče objekty občanské vybavenosti, jako jsou pošty, bankomaty, benzínové pumpy atd. Tyto body nemohou být volně vytvářeny, mazány, přejmenovávány ani přemisťovány, ale mohou být využívány dalšími funkcemi Locusu, jako je navigace, navádění, sdílení, kopírování atd.

Tyto body je možné zobrazit nad kteroukoli jinou mapou, stačí klepnout na Menu > Více > Body zájmu (BETA) a vybrat některou z kategorií. Je ovšem potřeba mít staženou LoMapu dané oblasti.

cz/manual/user_guide/points/about.1441870139.txt.gz · Last modified: 2015/09/10 09:28 by mstupka