User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:points:about

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:points:about [2015/09/10 09:31]
mstupka [LoMaps POI]
cz:manual:user_guide:points:about [2018/06/05 14:52] (current)
mstupka
Line 2: Line 2:
  
 ---- ----
-Body zájmu, v angličtině Points of Interest neboli zkráceně POI jsou georeferencované balíčky informací, ​které tvoří důležitou část dynamické vrstvy ​nad mapou. Obvykle zastupují různé objekty jako pomníky, divadla, muzea, hospody, kluby, hotely, a také geokeše. V Locusu se můžete setkat se **dvěma jejich kategoriemi**:​ +Body zájmu, v angličtině Points of Interest neboli zkráceně POI jsou georeferencované balíčky informací, ​zobrazené ​nad mapou. V Locusu se můžete setkat se **dvěma jejich kategoriemi**:​ 
-  * **Nezávislé ​body** +  * **Uživatelské ​body** 
-  * **LoMaps POI**+  * **Body zájmu v LoMapách**
  
-===== Nezávislé ​body ===== +===== Uživatelské ​body ===== 
-První kategorie bodů, se kterými Locus Map pracuje, jsou body **nezávislé ​na mapovém podkladu**. Tyto body můžou být **stahovány** z mnoha zdrojů a databází po celém světě nebo **importovány** ​ze složek ve vašem zařízení ​do LocusuMohou být **vytvářeny** přímo klepnutím ​na mapu nebo vyfoceny. Jsou **spravovány** ​v záložce ​**[[manual:​user_guide:​points:​management|Body]]** správce dat, mohou být **ukládány** do složek, **seskupovány**,​ **tříděny**,​ **filtrovány** a mnoha způsoby **editovány**.+Tyto body se zobrazují ​**nezávisle ​na mapovém podkladu** a **do aplikace je přidává uživatel**. Tyto body můžou být **stahovány** z mnoha zdrojů a databází po celém světě ​(např. **kešky z [[http://​Geocaching.com|Geocaching.com]]**) ​nebo **[[cz:​manual:​user_guide:​points:​import|importovány]]** vašeho zařízení. ​Lze je **[[cz:​manual:​user_guide:​points:​add|vytvářet]]** na mapě nebo **vyfotit**. Jsou **spravovány** ​ve **[[manual:​user_guide:​points:​management|Správci bodů]]**, mohou být **ukládány** do složek, **seskupovány**,​ **tříděny**,​ **filtrovány** a mnoha způsoby **editovány**.
  
 {{ :​manual:​user_guide:​poi_indep.png?​direct&​250 |}} {{ :​manual:​user_guide:​poi_indep.png?​direct&​250 |}}
-===== LoMaps POI =====+===== Body zájmu v LoMapách ​=====
  
-Druhou kategorií jsou body, jež jsou integrovanou součástí LoMap. Jsou přímým výstupem z databází OpenStreetMaps a nesou množství informací o téměř všech bodových objektech na LoMapě, počínaje vrcholy kopců, přes církevní památky a další pamětihodnosti a konče objekty občanské vybavenosti,​ jako jsou pošty, bankomaty, benzínové pumpy atd. Tyto body nemohou být volně vytvářeny,​ mazány, přejmenovávány ani přemisťovány,​ ale mohou být využívány dalšími funkcemi Locusu, jako je navigace, navádění,​ sdílení, kopírování atd.+Tyto body jsou integrovanou součástí ​**[[cz:​manual:​user_guide:​maps_locusmaps:​|LoMap]]**. Jsou přímým výstupem z databází OpenStreetMaps a nesou množství informací o téměř všech bodových objektech na LoMapě, počínaje ​**vrcholy kopců**, přes **církevní památky** a další ​**pamětihodnosti** a konče objekty občanské vybavenosti,​ jako jsou **pošty****bankomaty****benzínové pumpy** atd. Tyto body nemohou být volně vytvářeny,​ mazány, přejmenovávány ani přemisťovány,​ ale mohou být využívány dalšími funkcemi Locusu, jako je [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​point-to-point|navigace]][[cz:​manual:​user_guide:​functions:​guidance|navádění]][[cz:​manual:​user_guide:​functions:​share|sdílení]], kopírování atd.
  
 {{ :​manual:​user_guide:​poi_locus.png?​direct&​250 |}} {{ :​manual:​user_guide:​poi_locus.png?​direct&​250 |}}
 <WRAP round tip > <WRAP round tip >
-Tyto body je možné zobrazit nad kteroukoli jinou mapou, stačí klepnout na //Menu > Více > Body zájmu (BETA)// a vybrat některou z kategorií. Je ovšem potřeba mít staženou LoMapu dané oblasti. ​Více [[cz:​manual:​user_guide:​points:​locus_maps_pois|ZDE >>]]+Tyto body je možné zobrazit nad kteroukoli jinou mapou, stačí klepnout na **Menu > Další funkce ​[[cz:​manual:​user_guide:​points:​locus_maps_pois|Body zájmu (BETA)]]** a vybrat některou z kategorií. Je ovšem potřeba mít staženou LoMapu dané oblasti.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
cz/manual/user_guide/points/about.1441870275.txt.gz · Last modified: 2015/09/10 09:31 by mstupka