User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:points:about

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
cz:manual:user_guide:points:about [2015/09/10 09:28]
mstupka
cz:manual:user_guide:points:about [2015/09/10 09:31]
mstupka [LoMaps POI]
Line 16: Line 16:
 {{ :​manual:​user_guide:​poi_locus.png?​direct&​250 |}} {{ :​manual:​user_guide:​poi_locus.png?​direct&​250 |}}
 <WRAP round tip > <WRAP round tip >
-Tyto body je možné zobrazit nad kteroukoli jinou mapou, stačí klepnout na //Menu > Více > Body zájmu (BETA)// a vybrat některou z kategorií. Je ovšem potřeba mít staženou LoMapu dané oblasti.+Tyto body je možné zobrazit nad kteroukoli jinou mapou, stačí klepnout na //Menu > Více > Body zájmu (BETA)// a vybrat některou z kategorií. Je ovšem potřeba mít staženou LoMapu dané oblasti. ​Více [[cz:​manual:​user_guide:​points:​locus_maps_pois|ZDE >>]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
cz/manual/user_guide/points/about.txt · Last modified: 2018/06/05 14:52 by mstupka