User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:points:about

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
cz:manual:user_guide:points:about [2015/08/21 14:55]
mstupka
cz:manual:user_guide:points:about [2015/09/10 09:31]
mstupka [LoMaps POI]
Line 4: Line 4:
 Body zájmu, v angličtině Points of Interest neboli zkráceně POI jsou georeferencované balíčky informací, které tvoří důležitou část dynamické vrstvy nad mapou. Obvykle zastupují různé objekty jako pomníky, divadla, muzea, hospody, kluby, hotely, a také geokeše. V Locusu se můžete setkat se **dvěma jejich kategoriemi**:​ Body zájmu, v angličtině Points of Interest neboli zkráceně POI jsou georeferencované balíčky informací, které tvoří důležitou část dynamické vrstvy nad mapou. Obvykle zastupují různé objekty jako pomníky, divadla, muzea, hospody, kluby, hotely, a také geokeše. V Locusu se můžete setkat se **dvěma jejich kategoriemi**:​
   * **Nezávislé body**   * **Nezávislé body**
-  * **Locus Maps POI**+  * **LoMaps ​POI**
  
 ===== Nezávislé body ===== ===== Nezávislé body =====
Line 10: Line 10:
  
 {{ :​manual:​user_guide:​poi_indep.png?​direct&​250 |}} {{ :​manual:​user_guide:​poi_indep.png?​direct&​250 |}}
-===== Locus Maps POI =====+===== LoMaps ​POI =====
  
-Druhou kategorií jsou body, jež jsou integrovanou součástí ​Locus Map. Jsou přímým výstupem z databází OpenStreetMaps a nesou množství informací o téměř všech bodových objektech na Locus Mapě, počínaje vrcholy kopců, přes církevní památky a další pamětihodnosti a konče objekty občanské vybavenosti,​ jako jsou pošty, bankomaty, benzínové pumpy atd. Tyto body nemohou být volně vytvářeny,​ mazány, přejmenovávány ani přemisťovány,​ ale mohou být využívány dalšími funkcemi Locusu, jako je navigace, navádění,​ sdílení, kopírování atd.+Druhou kategorií jsou body, jež jsou integrovanou součástí ​LoMap. Jsou přímým výstupem z databází OpenStreetMaps a nesou množství informací o téměř všech bodových objektech na LoMapě, počínaje vrcholy kopců, přes církevní památky a další pamětihodnosti a konče objekty občanské vybavenosti,​ jako jsou pošty, bankomaty, benzínové pumpy atd. Tyto body nemohou být volně vytvářeny,​ mazány, přejmenovávány ani přemisťovány,​ ale mohou být využívány dalšími funkcemi Locusu, jako je navigace, navádění,​ sdílení, kopírování atd.
  
 {{ :​manual:​user_guide:​poi_locus.png?​direct&​250 |}} {{ :​manual:​user_guide:​poi_locus.png?​direct&​250 |}}
 <WRAP round tip > <WRAP round tip >
-Tyto body je možné zobrazit nad kteroukoli jinou mapou, stačí klepnout na //Menu > Více > Body zájmu (BETA)// a vybrat některou z kategorií. Je ovšem potřeba mít staženou ​Locus mapu dané oblasti.+Tyto body je možné zobrazit nad kteroukoli jinou mapou, stačí klepnout na //Menu > Více > Body zájmu (BETA)// a vybrat některou z kategorií. Je ovšem potřeba mít staženou ​LoMapu ​dané oblasti. ​Více [[cz:​manual:​user_guide:​points:​locus_maps_pois|ZDE >>]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
cz/manual/user_guide/points/about.txt · Last modified: 2018/06/05 14:52 by mstupka