User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:points:about

Co jsou body zájmu?


Body zájmu, v angličtině Points of Interest neboli zkráceně POI jsou georeferencované balíčky informací, zobrazené nad mapou. V Locusu se můžete setkat se dvěma jejich kategoriemi:

  • Uživatelské body
  • Body zájmu v LoMapách

Uživatelské body

Tyto body se zobrazují nezávisle na mapovém podkladu a do aplikace je přidává uživatel. Tyto body můžou být stahovány z mnoha zdrojů a databází po celém světě (např. kešky z Geocaching.com) nebo importovány z vašeho zařízení. Lze je vytvářet na mapě nebo vyfotit. Jsou spravovány ve Správci bodů, mohou být ukládány do složek, seskupovány, tříděny, filtrovány a mnoha způsoby editovány.

Body zájmu v LoMapách

Tyto body jsou integrovanou součástí LoMap. Jsou přímým výstupem z databází OpenStreetMaps a nesou množství informací o téměř všech bodových objektech na LoMapě, počínaje vrcholy kopců, přes církevní památky a další pamětihodnosti a konče objekty občanské vybavenosti, jako jsou pošty, bankomaty, benzínové pumpy atd. Tyto body nemohou být volně vytvářeny, mazány, přejmenovávány ani přemisťovány, ale mohou být využívány dalšími funkcemi Locusu, jako je navigace, navádění, sdílení, kopírování atd.

Tyto body je možné zobrazit nad kteroukoli jinou mapou, stačí klepnout na Menu > Další funkce > Body zájmu (BETA) a vybrat některou z kategorií. Je ovšem potřeba mít staženou LoMapu dané oblasti.

cz/manual/user_guide/points/about.txt · Last modified: 2018/06/05 14:52 by mstupka