User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:maps_wms:wms_list

Seznam WMS zdrojů


Globální

Kanada

Chorvatsko

Česká republika

 • GEPRO – list of WMS services

[EE]Estonsko

*Maa-ameti Geoportaal

* Uus info - asjaolude täpsema selgumiseni teatame, et kasutada oleks mõistlik WGS84 koordinaatsüsteemis WMS'i

  • Katastriüksused (ruumikuju, tunnus, lähiaadress, registriosa number)
  • Haldus- ja asustusjaotus (piirid ja kohanimed)
  • Kitsendusi põhjustavad objektid (KPOIS andmed)
  • Värviline ja mustvalge Eesti põhikaart - mustvalget põhikaarti on WMS-teenuses võimalik kasutada kombinatsioonis ortofotoga
  • Kõige uuemate ortofotode kiht
  • Baaskaardi ja Corine maakatte kihid
  • Kaardilehtede jaotus
  • Eesti Topograafia Andmekogu (ETAK) andmed (joon- ja pindobjektid - nt teed, vetevõrk, kõlvikud, hooned)
  • Kohanimed ja hoonete numbrid
  • Haldus- ja asustusjaotus (piirid ja kohanimed)
  • Baaskaardi ja Corine maakatte kihid
 • Hübriidkaardi vektorkihid (kohanimed ja hoonete numbrid, teedevõrk, vetevõrk, ehitised)
 • Kõige uuemate ortofotode kiht
 • Haldus- ja asustusjaotus (piirid ja kohanimed)
 • Halltoonides reljeefivarjutus
 • Kaardilehtede jaotus
  • Ajaloolised aluskaardid:
   • 1-verstased 1:42 000 ja viimase alusel välja antud kaardid
   • Eesti Vabariigi aegne 1:50 000 topograafiline kaart
   • 1942.a. koordinaatsüsteemis 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1: 300 000, 1:500 000, 1:1 000 000 Nõukogude Liidu topograafilised kaardid (välja antud 1946-1989, 1:100 000 välja antud 1898-1989),
   • 1963.a. koordinaatsüsteemis 1:10 000 Nõukogude Liidu topograafilised kaardid (välja antud 1966-1987).
   • Katastrikaardid (välja antud 1930-1944 ning 1978-1989)
   • Eesti põhikaart (välja antud 1996-2007, samuti 2009 ja 2010 versioonid)
   • Eesti põhikaardi 1:20 000 trükiversioon (välja antud 1994-2011)
  • Hübriidkaardi vektorkihid (kohanimed, teedevõrk, vetevõrk, ehitised ja hoonete numbrid
  • Katastriüksused (ruumikuju, tunnus, lähiaadress, registriosa number)
  • Kõik ortofotod (alates aastast 1993)
  • Kaardilehtede jaotus

Finsko

[DE]Německo

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

Weitere

Norsko

Polsko

Slovensko

USA (testovací)

cz/manual/user_guide/maps_wms/wms_list.txt · Last modified: 2020/01/07 17:10 (external edit)