User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:maps_wms

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:maps_wms [2020/03/19 15:57]
mstupka
cz:manual:user_guide:maps_wms [2020/03/19 16:14]
mstupka
Line 1: Line 1:
 {{ :manual:user_guide:ic_wms_layers_alt.png?nolink|}}====== WMS mapy ====== {{ :manual:user_guide:ic_wms_layers_alt.png?nolink|}}====== WMS mapy ======
-FIXME PROBÍHÁ AKTUALIZACE FIXME 
 ---- ----
 ===== Co je WMS? ===== ===== Co je WMS? =====
Line 59: Line 58:
   * {{:manual:user_guide:ic_wms_get_feature_info_alt.png?nolink&30|}} zobrazí **specifickou WMS informaci**, týkající se dané pozice - umístěte kurzor na WMS objekt na mapě a klepněte na tlačítko. Pokud objekt obsahuje nějaké doplňkové informace, zobrazí je ve vyskakovacím okně.\\ {{ :manual:user_guide:wms4.png?nolink |}}    * {{:manual:user_guide:ic_wms_get_feature_info_alt.png?nolink&30|}} zobrazí **specifickou WMS informaci**, týkající se dané pozice - umístěte kurzor na WMS objekt na mapě a klepněte na tlačítko. Pokud objekt obsahuje nějaké doplňkové informace, zobrazí je ve vyskakovacím okně.\\ {{ :manual:user_guide:wms4.png?nolink |}} 
  
-<WRAP round alert>+<WRAP round important>
 Současná podpora zobrazování WMS zdrojů neobsahuje **žádné mechanismy pro stahování mapových dlaždic ani pro jejich kešování**. Data jsou k dispozici pouze v provozní paměti přístroje. Současná podpora zobrazování WMS zdrojů neobsahuje **žádné mechanismy pro stahování mapových dlaždic ani pro jejich kešování**. Data jsou k dispozici pouze v provozní paměti přístroje.
 </WRAP> </WRAP>
cz/manual/user_guide/maps_wms.txt · Last modified: 2020/03/19 15:14 (external edit)