User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:maps_wms

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
cz:manual:user_guide:maps_wms [2020/03/19 15:57]
mstupka
cz:manual:user_guide:maps_wms [2020/03/19 15:58]
mstupka [WMS ovladače]
Line 59: Line 59:
   * {{:manual:user_guide:ic_wms_get_feature_info_alt.png?nolink&30|}} zobrazí **specifickou WMS informaci**, týkající se dané pozice - umístěte kurzor na WMS objekt na mapě a klepněte na tlačítko. Pokud objekt obsahuje nějaké doplňkové informace, zobrazí je ve vyskakovacím okně.\\ {{ :manual:user_guide:wms4.png?nolink |}}    * {{:manual:user_guide:ic_wms_get_feature_info_alt.png?nolink&30|}} zobrazí **specifickou WMS informaci**, týkající se dané pozice - umístěte kurzor na WMS objekt na mapě a klepněte na tlačítko. Pokud objekt obsahuje nějaké doplňkové informace, zobrazí je ve vyskakovacím okně.\\ {{ :manual:user_guide:wms4.png?nolink |}} 
  
-<WRAP round alert>+<WRAP round important>
 Současná podpora zobrazování WMS zdrojů neobsahuje **žádné mechanismy pro stahování mapových dlaždic ani pro jejich kešování**. Data jsou k dispozici pouze v provozní paměti přístroje. Současná podpora zobrazování WMS zdrojů neobsahuje **žádné mechanismy pro stahování mapových dlaždic ani pro jejich kešování**. Data jsou k dispozici pouze v provozní paměti přístroje.
 </WRAP> </WRAP>
cz/manual/user_guide/maps_wms.txt · Last modified: 2020/03/19 15:14 (external edit)