User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:maps_wms

WMS mapy


Co je WMS?

WMS (Web Map Service) je standardní protokol pro poskytování georeferencovaných mapových souborů na internetu, které jsou generovány mapovými servery za použití GIS databází. Obvykle jsou to různé statistické mapy, které většinou poskytují různé neziskové nebo státní organizace. Typickým příkladem jsou katastrální mapy. Další obecné informace o WMS získáte např. zde >>.

Locus Map nabízí celou řadu předvolených globálních i lokálních WMS kanálů, ale také možnost vložit přímý URL odkaz na WMS zdroj dle vašeho přání.

Zobrazování WMS map je bez omezení přístupné pouze ve verzi Locus Map PRO.

Jak zobrazit WMS mapu?

Vyberte záložku WMS ve správci map (zobrazení záložky může být vypnuto, v takovém případě klepněte na akční menu, zaškrtněte Zobrazit WMS záložku a restartujte Správce map). Záložka je po instalaci Locusu prázdná, takže nejdříve je potřeba WMS zdroj přidat - klepněte na tlačítko vpravo dole:

  • zobrazí seznam doporučených WMS zdrojů. Je to nejjednodušší cesta, jak WMS začít používat. Stačí si vybrat a klepnout na přidat do Locusu.
  • zobrazí políčko pro manuální vložení přímého WMS odkazu.

WMS mapa se zobrazuje pouze jako další vrstva nad aktuálně zvolenou “ne-wms” mapou (online nebo offline), nikoli jako samostatná mapa.

Když rozkliknete WMS zdroj, zobrazí se seznam dostupných vrstev a posuvník průhlednosti:

Vyberte si vrstvy, nastavte jejich viditelnost nad aktuální mapou a potvrďte. WMS vrstvy nemusejí být viditelné na celé ploše a ve všech zoomech zvolené oblasti. Zvolený WMS kanál se objeví ve vaší WMS záložce ve složce s názvem poskytovatele zdroje.

Podržte prst na názvu kanálu a objeví se okno s informacemi o poskytovateli, autorech, kontaktech, případných poplatcích za použití a další fakta.

Akční menu u WMS zdroje nabízí:

  • Podrobnosti - výše zmíněné informační okno
  • WMS vrstvy - dostupné vrstvy ve zdroji
  • Vycentruj mapu - vystředí mapu na pozici kurzoru, pokud je vaše aktuální pozice mimo mapu
  • Re-inicializovat mapu - znovu načte informace z WMS serveru a nastaví mapu na výchozí hodnoty
  • Vypnout - zruší zobrazení WMS vrstvy nad mapou
  • Smazat - smaže WMS zdroj ze seznamu

Obrazovka s WMS mapou

Po zapnutí WMS vrstvy se v levém horním rohu objeví dvě nová tlačítka:

  • zobrazí posuvník nastavení průhlednosti a seznam aktivních WMS vrstev - zaškrtněte vrstvy, které chcete zobrazit.
  • zobrazí specifickou WMS informaci, týkající se dané pozice - umístěte kurzor na WMS objekt na mapě a klepněte na tlačítko. Pokud objekt obsahuje nějaké doplňkové informace, zobrazí je ve vyskakovacím okně.

WMS zdroje

Pokud nemáte k dispozici přímý odkaz na WMS zdroj, vyzkoušejte Seznam doporučených WMS zdrojů >>

Klepněte na odkazy přidat do Locusu přímo v prohlížeči vašeho telefonu nebo tabletu (na tuto stránku je přístup i ze záložky WMS vašeho správce map).

Locus Map podporuje WMS specifikaci ve verzích 1.1.1, 1.3.0

Podpora zobrazování WMS zdrojů neukládá mapové dlaždice do paměti, všechna data jsou přechodně uložena pouze v dočasných složkách.

cz/manual/user_guide/maps_wms.txt · Last modified: 2016/12/14 15:05 by mstupka