User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:maps_tools:offsets

Posun mapy


K čemu se používá posun mapy?

Pro většinu z vás zůstane tato funkce bez použití, ale v některých zemích státní správa záměrně veřejné mapy z různých důvodů, třeba vojenských, dezorientuje jejich posunem různými směry a je potřeba takové mapy pro přesnou GPS orientaci “narovnat”. Další možnost použití je pro ty mapy, které jsou z nějakých důvodů špatně nakalibrované a potřebují posun správným směrem. Funkce Posun mapy umožňuje posunutí mapy ve dvou osách.

1. vyberte mapy

Ve správci map vyberte mapu, u které chcete nastavit posun. Pokud potřebujete vidět další vrstvu mapy pro kontrolu posunu, nastavte překryv map, kde vyberete další mapu a průhlednost vrstev.

2. nastavte posun mapy

  • klepněte na funkci v Menu > Další funkce > Posun mapy. Okno nastavení posunu je rozděleno na dvě části, podkladová mapa a překrytí. Funkce umožňuje definovat posun pro obě mapy:
  • zaškrtněte Povolit posun mapy, když chcete rychle funkci zapnout. Můžete posun definovat pro aktuální mapu a vypnnout jej pro používání jiné, správně lokalizované a kalibrované mapy.
  • pod tím jsou dvě pole, která definují posun na ose X a Y. Kladné hodnoty posunují střed mapy východně (X+) a severně (Y+) - mapa se posouvá opačným směrem. Naopak, záporné hodnoty posunují střed mapy na západ a jih.

Podívejte se na příklad od člena komunity uživatelů Locusu >>

cz/manual/user_guide/maps_tools/offsets.txt · Last modified: 2020/01/07 14:20 (external edit)