User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:maps_tools:offset:example

Postup pro Posun mapy

13.01.2012 Richard Lhotský

Postup

  1. mám uložený vlastní výřez Google mapy z Mobacu pro nějaké místo v Číně (nebo jinde, kde satelit a mapa nejsou stejné)
  2. spustit Locus
  3. zobrazit si OSM (open street map) on line mapu a najít si nějaký jednoznačný bod, např. křižovatku velkých ulic
  4. uložit jako bod zájmu (POI – point of interest) s takovým popisem, abyste věděli, ze které mapy je který bod
  5. otevřít příslušnou uloženou mapu z Google maps a najít tu samou křižovatku ulic
  6. opět uložit jako bod zájmu (POI – point of interest) s takovým popisem, abyste věděli, ze které mapy je který bod
  7. pak je potřeba změřit pravoúhlé vzdálenosti mezi těmito body, tzn. v ose X a Y nejsnazší pomocí navádění nebo pomocí “Přidat novou cestu & meření”. To vám změří a ukáže vzdálenost mezi oběma body a azimut. Dopočítají se úhly a podle nich pak strany
  8. spustit menu > funkce > posun mapy a nastavit posuny (viz. Příklad 1)
  9. případně pak doladit posuny aby Google mapa seděla na bod A (viz. Příklad 2)

Příklad 1

Bod A je správný, bod B je nesprávný. Bod B je od bodu A vzdálen 483 m a je na azimutu 118 stupňů. My musíme posouvat po polednících a rovnoběžkách, tedy v pravém úhlu. Bod A je tedy obrazně vlevo nahoře, bod B vpravo dole. Google maps tedy musím posunout pod body tak, aby byla křižovatka bod bodem A, kam patří. To znamená na sever a západ. Když je azimut 118 st. pak odečteme rovnoběžku (tj. 90 st) a máme 28st u bodu B. Součet úhlů v trojúhelníku je 180, my máme pravý úhel 90 st a spočítaných 28 st. Zbývající úhel je 180 – 90 – 28 = 62 stupňů. Pro posun na sever/jih spočítáme vzdálenost takto: vzdálenost = sinus úhlu u bodu B x délka mezi body, tj. sin 28 x 483 = 226 m. Pro posun na východ/západ spočítáme vzdálenost takto: vzdálenost = cos úhlu u bodu B x délka mezi body, tj. cos 28 x 483 = 426 m.

Příklad 2

Měli jsme na sever 226 m, tedy do pole sever zadáme 226. ZDE MI TO PRÁVĚ UKAZUJE ŠPATNÝ POSUN, MUSÍM ZADAT – 226, JAKO BYCH MAPU POSOUVAL NA JIH. Měli jsme na západ 426 m, tedy do pole východ dáme 426. Potvrdíme a mapa se posunula tak, že křižovatka leží pod pod původně nesprávným bodem B – tedy už je vše dobře.

cz/manual/user_guide/maps_tools/offset/example.txt · Last modified: 2015/05/12 13:31 by mstupka