User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:maps_tools:calibrator

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:maps_tools:calibrator [2018/12/10 18:22]
mstupka [Uložte konfiguraci kalibrace pro pozdější využití]
cz:manual:user_guide:maps_tools:calibrator [2018/12/10 18:32] (current)
mstupka [Uložte konfiguraci kalibrace pro pozdější využití]
Line 25: Line 25:
 Pokud chcete zkalibrovat **více obrázků map ve stejných rozměrech a měřítkách**,​ můžete je kalibrovat všechny pomocí jedné konfigurace:​ Pokud chcete zkalibrovat **více obrázků map ve stejných rozměrech a měřítkách**,​ můžete je kalibrovat všechny pomocí jedné konfigurace:​
   - zkalibrujte první obrázek   - zkalibrujte první obrázek
-  - **uložte konfiguraci pro další využití**:​\\ {{ :​manual:​user_guide:​maps_tools:​calibr11.png?nolink |}}+  - **uložte konfiguraci pro další využití**:​\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​maps_tools:​cz_calibr11.png?nolink |}}
   - otevřete další obrázek   - otevřete další obrázek
   - kalibrujte   - kalibrujte
cz/manual/user_guide/maps_tools/calibrator.txt · Last modified: 2018/12/10 18:32 by mstupka