User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:maps_tools:calibrator

Kalibrace mapy


Co je kalibrace mapy?

Funkce kalibrace mapy umožňuje nakalibrovat jakýkoli obrázkový soubor s mapou a používat jej k orientaci. Například když jdete do ZOO nebo jiného parku a přijdete k nástěnnému plánu areálu, jednoduše si jej můžete vyfotit, nakalibrovat podle reálné mapy ve vašem mobilu a jít podle něj. Tato funkce je přístupná pouze uživatelům Locusu Map PRO.

1. získejte obrázek mapy

 • zapněte funkci v Menu > Další funkce > Kalibrace map, objeví se dialog
 • klepněte na Vyfotit a pořiďte snímek mapy telefonem - čím kvalitnější fotka, tím lépe
 • nebo Vybrat pro výběr fotografie z fotosložky vašeho telefonu.

Doporučujeme před výběrem zkopírovat fotografii mapy z vašeho PC/skeneru/internetu nebo kvalitního fotoaparátu do vašeho Dropboxu nebo fotosložky telefonu (DCIM), abyste získali co nejlepší výsledek.

2. kalibrace fotografie mapy

 • klepněte na Přidat a vyberte na fotografii výrazný orientační bod (vrchol kopce, křižovatka cest atd.)
 • klepněte na v menu Souřadnice na mapě a zvolte totožný bod na vaší základní mapě
 • tuto proceduru opakujte nejméně 4x - pokuste se vybírat body, které spolu tvoří vrcholy čtyřúhelníku. Jejich umístění můžete upravit klepnutím na nebo je můžete odstranit.

3. vygenerujte svou nakalibrovanou mapu

 • když máte správně umístěny své 4 body, stavová linka zezelená a aktivuje se tlačítko Vypočítat
 • zobrazí se přehled kalibračních bodů a jejich relativních odchylek.

  Pokud nejsou odchylky příliš velké, můžete novou mapu pojmenovat a spustit proces kalibrace

Pokud pracujete s velkou mapou, doporučujeme zaškrtnout “Optimalizaci”, tj. nechat ji rozdělit do dlaždic sbalených do jednoho souboru pro rychlejší vykreslení.

Uložte konfiguraci kalibrace pro pozdější využití

Pokud chcete zkalibrovat více obrázků map ve stejných rozměrech a měřítkách, můžete je kalibrovat všechny pomocí jedné konfigurace:

 1. zkalibrujte první obrázek
 2. uložte konfiguraci pro další využití:
 3. otevřete další obrázek
 4. kalibrujte
 5. opakujte ad hoc.

4. použití kalibrované mapy

Vaše kalibrovaná mapa se nyní zobrazí v překryvu nad základní mapou

a lze ji spravovat v okně Mapových položek nebo v Aktivních položkách v levém akčním panelu
Lze také nastavit průhlednost nakalibrované vrstvy - vyberte vrstvu v postranní záložce prohlížeče položek a posuvníkem nastavte její průhlednost:

cz/manual/user_guide/maps_tools/calibrator.txt · Last modified: 2018/12/10 17:32 (external edit)