User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:maps_settings:personal

Offline mapy


Menu > Nastavení > Mapy > Osobní mapy

OSOBNÍ MAPY

Automatické načítání map

Nastavuje automatické zobrazování map (na bázi SQLite) podle aktuální GPS pozice. Není potřeba manuálně vybírat offline mapu při přechodu z jedné mapy do druhé, Locus Map podle vaší pozice mapu automaticky vybere a bezešvě spojí s tou předchozí, takže ani nepoznáte, že přecházíte do dalšího mapového souboru. Jsou tři možnosti:

  • Bez auto-načítání
  • Automaticky načíst mapy pouze stejného typu - načtou se mapy vytvořené ve stejném formátu (např. SQL - SQL nebo MBT - MBT)
  • Automapicky načíst mapy libovolného typu - primárně se načtou mapy stejného typu. Pokud nejsou k dispozici, Locus zobrazí mapu jiného typu, která pokrývá dané území

LOMAPY A JINÉ VEKTOROVÉ MAPY

Automatické načítání map

Umožňuje automatické načítání dostupných vektorových map podle aktuální GPS pozice. Není potřeba vybírat ručně novou mapu, když vyjedete ze stávající, Locus ji zapne automaticky.

Velikost textu

Nastavuje velikost textových položek ve vektorové mapě v rozmezí od 50 do 500% výchozí velikosti.

cz/manual/user_guide/maps_settings/personal.txt · Last modified: 2016/07/20 16:07 by mstupka