User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:maps_settings

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:maps_settings [2018/07/24 15:40]
mstupka
cz:manual:user_guide:maps_settings [2019/12/05 10:03]
mstupka [Automatické načítání map]
Line 17: Line 17:
 ==== RASTROVÉ MAPY ==== ==== RASTROVÉ MAPY ====
 ==== Automatické načítání map ==== ==== Automatické načítání map ====
-Načítá SQLite mapy podle aktuální GPS polohy. Není potřeba vybírat mapy ručně, Locus je přepíná automaticky. Jsou zde tři možnosti:+Načítá SQLite mapy podle aktuální GPS polohy. Není potřeba vybírat mapy ručně, Locus je přepíná automaticky. Funguje to ale pouze **pokud jsou všechny mapy v jedné složce**.  
 + 
 +Jsou zde tři možnosti:
   * **bez auto-načítání** - mapy je nutné vybírat a aktivovat ručně   * **bez auto-načítání** - mapy je nutné vybírat a aktivovat ručně
   * **automaticky načíst mapy pouze stejného typu** - např SQL - SQL nebo MBT - MBT   * **automaticky načíst mapy pouze stejného typu** - např SQL - SQL nebo MBT - MBT
cz/manual/user_guide/maps_settings.txt · Last modified: 2019/12/05 09:03 (external edit)