User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:maps_settings

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
cz:manual:user_guide:maps_settings [2018/07/20 17:00]
mstupka
cz:manual:user_guide:maps_settings [2018/07/24 15:40]
mstupka
Line 1: Line 1:
-{{ :manual:user_guide:ic_settings_map_alt.png?nolink|}}====== Nastavení map ====== 
-FIXME REKONSTRUKCE FIXME 
----- 
-===== MAPOVÁ OBRAZOVKA ===== 
-  * **[[cz:manual:user_guide:maps_settings:screen|Ovládání mapy]]** 
-  * **[[cz:manual:user_guide:maps_settings:panels|Panely & Tlačítka]]** 
-===== OBSAH MAPY ===== 
-  * **[[cz:manual:user_guide:maps_settings:objects|Mapové objekty]]** 
-  * **[[cz:manual:user_guide:maps_settings:obj_feat|Body & Trasy]]** 
-===== MAPY OBECNĚ ===== 
-  * **[[cz:manual:user_guide:maps_settings:online|Online mapy]]** 
-  * **[[cz:manual:user_guide:maps_settings:personal|Offline mapy]]** 
-  * **[[cz:manual:user_guide:maps_settings:misc|Pokročilé funkce]]** 
- 
----- 
-nová verze: 
----- 
 {{ :manual:user_guide:ic_settings_map_alt.png?nolink|}}====== Nastavení map ====== {{ :manual:user_guide:ic_settings_map_alt.png?nolink|}}====== Nastavení map ======
  
Line 75: Line 58:
  
 Přidává do mapy stínování vygenerované z offline výškových dat.  Přidává do mapy stínování vygenerované z offline výškových dat. 
-  * Vyberte, které mapy chcete stínovat - **online**, **vlastní** nebo **LoMaps and other vector maps** (or all). +  * Vyberte, které mapy chcete stínovat - **online**, **vlastní** nebo **LoMapy a jiné vektorové mapy** (nebo všechny). 
-  * Types of shading+  * Typy stínování
-    * **Hill shading** - classic mimicking illumination by the sun:\\ {{ :manual:user_guide:maps_settings:mapshade01.png?nolink |}}\\  +    * **Stínování terénu** - klasické napodobení stínů na svazích odvrácených slunci:\\ {{ :manual:user_guide:maps_settings:mapshade01.png?nolink |}}\\  
-    * **Slopes** - highlighting slopes of >30°, >35°, >40 (light orangeorangedark orange) - useful for skialpinists, backcountry skiers etc.:\\ {{ :manual:user_guide:maps_settings:mapshade02.png?nolink |}}\\  +    * **Sklony svahů** - barevné zvýraznění svahů o sklonech >30°, >35°, >40 (světle oranžováoranžovátavě oranžová) - využívají skialpinisté, backcountry běžkaři atd.:\\ {{ :manual:user_guide:maps_settings:mapshade02.png?nolink |}}\\  
-    * **Colored elevation** - elevation levels are differed by colors (e.g. lowlands are greenmountains brown). This setting offers several color themes by continental orographic profile: //GlobalAfricaAmericaAsiaAustralia and Europe//:\\ {{ :manual:user_guide:maps_settings:mapshade03.png?nolink |}}\\ You can get your own color schemes by defining [[manual:advanced:customization:coloring|custom elevation color palettes >>]]+    * **Barvy podle nadmořské výšky** - barvy rozlišují různé úrovně nadmořské výšky (napřnížiny jsou zelenéhory hnědé...). Nastavení nabízí několik barevných předvolených schémat, odpovídajících orografickému profilu: //UniverzálníNížinaVrchovinaAlpyHory//:\\ {{ :manual:user_guide:maps_settings:mapshade03.png?nolink |}}\\ Můžete také definovat [[manual:advanced:customization:coloring|vlastní barevnou paletu nadmořských výšek >>]] (pouze anglicky)
 <WRAP round important> <WRAP round important>
-It is important to download elevation data before using this functionmore info [[manual:faq:how_to_add_map_shading#where_to_get_them|here >>]]+Stínování a barvení se vykresluje z offline výškových dattakže je nutné mít stažená. Více info  [[cz:manual:faq:how_to_add_map_shading#kde_je_ziskat|zde >>]]
 </WRAP> </WRAP>
-==== Map color mode ==== +==== Barevný mód mapy ==== 
-Enables adjusting colors of active map+Zde vyberte a upravte barvy aktivní mapy
-  * **Night mode** - inverts colors of displayed map:\\ {{ :manual:user_guide:settings_25.gif?nolink |}} It is possible to change map color automatically (based on daily time)+  * **Noční režim** - invertuje barvy na mapě:\\ {{ :manual:user_guide:settings_25.gif?nolink |}} Je také možné měnit režim automaticky podle denní/noční doby
-  * **Low contrast** - decreases contrast of displayed maps +  * **Nízký kontrast** - sníží kontrast zobrazené mapy 
-  * **High contrast** - increases contrast of displayed maps +  * **Vysoký kontrast** - zvýší kontrast zobrazené mapy
----- +
cz/manual/user_guide/maps_settings.txt · Last modified: 2019/12/05 09:03 (external edit)