User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:maps_settings

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:maps_settings [2018/07/20 17:00]
mstupka
cz:manual:user_guide:maps_settings [2018/07/24 15:40]
mstupka
Line 1: Line 1:
-{{ :​manual:​user_guide:​ic_settings_map_alt.png?​nolink|}}====== Nastavení map ====== 
-FIXME REKONSTRUKCE FIXME 
----- 
-===== MAPOVÁ OBRAZOVKA ===== 
-  * **[[cz:​manual:​user_guide:​maps_settings:​screen|Ovládání mapy]]** 
-  * **[[cz:​manual:​user_guide:​maps_settings:​panels|Panely & Tlačítka]]** 
-===== OBSAH MAPY ===== 
-  * **[[cz:​manual:​user_guide:​maps_settings:​objects|Mapové objekty]]** 
-  * **[[cz:​manual:​user_guide:​maps_settings:​obj_feat|Body & Trasy]]** 
-===== MAPY OBECNĚ ===== 
-  * **[[cz:​manual:​user_guide:​maps_settings:​online|Online mapy]]** 
-  * **[[cz:​manual:​user_guide:​maps_settings:​personal|Offline mapy]]** 
-  * **[[cz:​manual:​user_guide:​maps_settings:​misc|Pokročilé funkce]]** 
- 
----- 
-nová verze: 
----- 
 {{ :​manual:​user_guide:​ic_settings_map_alt.png?​nolink|}}====== Nastavení map ====== {{ :​manual:​user_guide:​ic_settings_map_alt.png?​nolink|}}====== Nastavení map ======
  
Line 75: Line 58:
  
 Přidává do mapy stínování vygenerované z offline výškových dat.  Přidává do mapy stínování vygenerované z offline výškových dat. 
-  * Vyberte, které mapy chcete stínovat - **online**, **vlastní** nebo **LoMaps and other vector maps** (or all). +  * Vyberte, které mapy chcete stínovat - **online**, **vlastní** nebo **LoMapy a jiné vektorové mapy** (nebo všechny). 
-  * Types of shading+  * Typy stínování
-    * **Hill shading** - classic mimicking illumination by the sun:\\ {{ :​manual:​user_guide:​maps_settings:​mapshade01.png?​nolink |}}\\  +    * **Stínování terénu** - klasické napodobení stínů na svazích odvrácených slunci:\\ {{ :​manual:​user_guide:​maps_settings:​mapshade01.png?​nolink |}}\\  
-    * **Slopes** - highlighting slopes of >30°, >35°, >40 (light orangeorangedark orange) - useful for skialpinists, backcountry ​skiers etc.:\\ {{ :​manual:​user_guide:​maps_settings:​mapshade02.png?​nolink |}}\\  +    * **Sklony svahů** - barevné zvýraznění svahů o sklonech ​>30°, >35°, >40 (světle oranžováoranžovátavě oranžová) - využívají skialpinisté, backcountry ​běžkaři atd.:\\ {{ :​manual:​user_guide:​maps_settings:​mapshade02.png?​nolink |}}\\  
-    * **Colored elevation** - elevation levels are differed by colors ​(e.g. lowlands are greenmountains brown). This setting offers several color themes by continental orographic profile: //GlobalAfricaAmericaAsiaAustralia and Europe//:\\ {{ :​manual:​user_guide:​maps_settings:​mapshade03.png?​nolink |}}\\ You can get your own color schemes by defining ​[[manual:​advanced:​customization:​coloring|custom elevation color palettes ​>>]]+    * **Barvy podle nadmořské výšky** - barvy rozlišují různé úrovně nadmořské výšky ​(napřnížiny jsou zelenéhory hnědé...). Nastavení nabízí několik barevných předvolených schémat, odpovídajících orografickému profilu: //UniverzálníNížinaVrchovinaAlpyHory//:\\ {{ :​manual:​user_guide:​maps_settings:​mapshade03.png?​nolink |}}\\ Můžete také definovat ​[[manual:​advanced:​customization:​coloring|vlastní barevnou paletu nadmořských výšek ​>>​]] ​(pouze anglicky)
 <WRAP round important>​ <WRAP round important>​
-It is important to download elevation data before using this functionmore info [[manual:​faq:​how_to_add_map_shading#​where_to_get_them|here >>]]+Stínování a barvení se vykresluje z offline výškových dattakže je nutné mít stažená. Více info  [[cz:manual:​faq:​how_to_add_map_shading#​kde_je_ziskat|zde >>]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-==== Map color mode ==== +==== Barevný mód mapy ==== 
-Enables adjusting colors of active map+Zde vyberte a upravte barvy aktivní mapy
-  * **Night mode** - inverts colors of displayed ​map:\\ {{ :​manual:​user_guide:​settings_25.gif?​nolink |}} It is possible to change map color automatically (based on daily time)+  * **Noční režim** - invertuje barvy na mapě:\\ {{ :​manual:​user_guide:​settings_25.gif?​nolink |}} Je také možné měnit režim automaticky podle denní/​noční doby
-  * **Low contrast** - decreases contrast of displayed maps +  * **Nízký kontrast** - sníží kontrast zobrazené mapy 
-  * **High contrast** - increases contrast of displayed maps +  * **Vysoký kontrast** - zvýší kontrast zobrazené mapy
----- +
cz/manual/user_guide/maps_settings.txt · Last modified: 2018/07/24 15:40 by mstupka