User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:maps_online

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:maps_online [2018/02/09 14:06]
mstupka [Jak zobrazit online mapu?]
cz:manual:user_guide:maps_online [2018/02/09 14:09] (current)
mstupka
Line 45: Line 45:
  
 ===== Placené online mapy ===== ===== Placené online mapy =====
-Některé online mapy (např. SHOCart nebo německý Outdooractive) jsou přístupné pouze po zaplacení **předplatného**. Po zobrazení okna s podrobnými informacemi a následném potvrzení jste vyzváni k nákupu některého druhu předplatného - měsíční nebo roč. Nákup probíhá v systému ​**[[cz:​manual:​user_guide:​locus_store:​|Locus Obchodu]]**. +Některé online mapy (např. SHOCart nebo německý Outdooractive) jsou přístupné pouze po zaplacení **předplatného**. Po zobrazení okna s podrobnými informacemi a následném potvrzení jste vyzváni k nákupu některého druhu předplatného - měsíčního nebo ročního. Nákup probíhá v **[[cz:​manual:​user_guide:​locus_store:​|Locus Obchodu]]**. 
-{{ :​cz:​manual:​user_guide:​cz_paidonline.png?nolink |}}+{{ :​cz:​manual:​user_guide:​cz_addonlinemap3.gif?nolink |}}
 Po předplacení je přístup k mapám otevřen. Po předplacení je přístup k mapám otevřen.
 ===== Jak přidat online mapy? ===== ===== Jak přidat online mapy? =====
 Pokud v seznamu online map některou postrádáte,​ můžete ji zkusit vyhledat v **[[manual:​user_guide:​locus_store|Locus Obchodě]]**. Jelikož je poskytovaných online map opravdu hodně, některé méně používané jsme "​uklidili"​ tam. Pokud v seznamu online map některou postrádáte,​ můžete ji zkusit vyhledat v **[[manual:​user_guide:​locus_store|Locus Obchodě]]**. Jelikož je poskytovaných online map opravdu hodně, některé méně používané jsme "​uklidili"​ tam.
   * klepněte na tlačítko {{:​manual:​user_guide:​add.png?​nolink&​20|}} a zvolte {{:​manual:​user_guide:​ic_store_alt.png?​nolink&​30|}} **Získat další z Locus Obchodu**   * klepněte na tlačítko {{:​manual:​user_guide:​add.png?​nolink&​20|}} a zvolte {{:​manual:​user_guide:​ic_store_alt.png?​nolink&​30|}} **Získat další z Locus Obchodu**
-{{ cz:​manual:​user_guide:​cz_addonlinemap.png?​nolink |}} 
   * vyberte si svou mapu v Obchodě a klepněte na modré tlačítko **PŘIDAT**   * vyberte si svou mapu v Obchodě a klepněte na modré tlačítko **PŘIDAT**
-{{ cz:​manual:​user_guide:​cz_addonlinemap2.png?​nolink |}} +  ​* nová online mapa se objeví v záložce Online ve Správci map\\ {{ :​cz:​manual:​user_guide:​cz_addonlinemap.gif?​nolink |}}
-  ​* nová online mapa se objeví v záložce Online ve Správci map+
  
 ---- ----
  
 O **stahování online map** je pojednáno detailně v [[cz:​manual:​user_guide:​maps_download|samostatné kapitole >>]]. O **stahování online map** je pojednáno detailně v [[cz:​manual:​user_guide:​maps_download|samostatné kapitole >>]].
cz/manual/user_guide/maps_online.txt · Last modified: 2018/02/09 14:09 by mstupka