User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:maps_online

Online Mapy


Locus Map nabízí široký výběr online map. Jejich seznam, řazený podle poskytovatelů, najdete v záložce Online ve Správci map.

Řazení

Mapy jsou seskupeny podle vybraného řazení. Pro změnu řazení klepněte na tlačítko řazení v horní liště a vyberte si kategorii:

 • všechny mapy - seznam všech poskytovatelů map:
 • země - mapy řazeny podle jejich pokrytí států a kontinentů:
 • použití - mapy řazeny podle způsobu jejich použití - turistické, cyklo atd.:
 • chytrý výběr - seznam pouze naposledy použitých a nejčastěji používaných map:

Jak zobrazit online mapu?

Pro zobrazení vaší mapy na hlavní obrazovce stačí na mapu jen klepnout. Vybraná mapa se v seznamu vysvítí červeně.

Při první volbě určité mapy se zobrazí okno s detailními informacemi o mapě.
Obsahuje náhled mapy, podmínky jejího použití v online/offline režimu a popis. Podrobnosti o mapě jsou přístupné také z akčního menu každé mapy:

 • Základní info - dostupná měřítka, země pokrytí a využití (např. turistika, cyklo…)
 • Online - zda lze mapu zobrazit online zdarma nebo za předplatné, zda může být uložena do dočasné paměti (soubor Locus/mapsOnline/map*.sqll - některé mapy, zejména od komerčních poskytovatelů, nelze dočasně ukládat, takže je zapotřebí mít stabilní internetové připojení pro jejich bezproblémové zobrazení), aktuální velikost dočasně uložené mapy v MB a její časová platnost
 • Offline - uvádí, zda je možné mapu stáhnout, denní limit stažených mapových dlaždic, počet již stažených dlaždic a omezení rychlosti stahování (např. 2 dlaždice najednou)
 • Popis - vydavatel, poskytovatel map, auto, podmínky použití, licence atd.

Pro zobrazení mapy klepněte na Potvrdit.

Vlastní nastavení výběru map

Pokud vám připadá seznam dostupných online map příliš komplikovaný, lze jej snadno redukovat pouze na mapy, které opravdu používáte.

 • Klepněte na Nastavení v akčním menu a vyberte dostupné mapy.
 • Odškrtněte všechny nepotřebné.
 • Stejného efektu docílíte volbou tlačítka skrýt v akčním menu každé jednotlivé mapy.

Akční menu

Každá mapa má své akční menu, které obsahuje následující položky:

 • Podrobnosti zobrazí detailní informace o mapě
 • Stáhnout spustí dialog stažení online mapy
 • Nastavit 'Platí po'(viditelné pouze u map, které lze ukládat do dočasné paměti) - definuje časovou platnost dočasně stažených mapových dlaždic v hodinách. Po vypršení doby Locus stáhne dlaždice znovu.
 • Vymazat Cache smaže všechny mapové dlaždice z vaší dočasné paměti
 • Předplatné (pouze mapy Wanderreit) zobrazí formulář pro vyplnění předplaceného kódu Wanderreit
 • Zrušit předplatné ruší vaše předplatné map Wanderreit
 • Skrýt odstraní mapu ze seznamu (nikoli z aplikace). Může být zase navrácena v Nastavení map.

Placené online mapy

Některé online mapy (např. SHOCart nebo německý Outdooractive) jsou přístupné pouze po zaplacení předplatného. Po zobrazení okna s podrobnými informacemi a následném potvrzení jste vyzváni k nákupu některého druhu předplatného - měsíčního nebo ročního. Nákup probíhá v Locus Obchodu. Po předplacení je přístup k mapám otevřen.

Jak přidat online mapy?

Pokud v seznamu online map některou postrádáte, můžete ji zkusit vyhledat v Locus Obchodě. Jelikož je poskytovaných online map opravdu hodně, některé méně používané jsme “uklidili” tam.

 • klepněte na tlačítko a zvolte Získat další z Locus Obchodu
 • vyberte si svou mapu v Obchodě a klepněte na modré tlačítko PŘIDAT
 • nová online mapa se objeví v záložce Online ve Správci map

O stahování online map je pojednáno detailně v samostatné kapitole >>.

cz/manual/user_guide/maps_online.txt · Last modified: 2018/02/09 13:09 (external edit)