User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:maps_mmanager

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:maps_mmanager [2019/07/09 17:47]
mstupka
cz:manual:user_guide:maps_mmanager [2019/07/09 17:56] (current)
mstupka [Rychlé přepínání map]
Line 51: Line 51:
 Další velmi užitečná funkce Správce map, pokud pracujete s **několika druhy map najednou**. Na jedno klepnutí vám nabídne: Další velmi užitečná funkce Správce map, pokud pracujete s **několika druhy map najednou**. Na jedno klepnutí vám nabídne:
   * **naposledy použité online mapy**   * **naposledy použité online mapy**
-  * vaší pozici **nejbližší stažené offline mapy**\\ {{ :manual:user_guide:quickmapswitch.png?nolink |}}+  * vaší pozici **nejbližší stažené offline mapy**\\ {{ :cz:manual:user_guide:cz_quickmapswitch.png?nolink |}}
  
 Rychlé přepínání map najdete v levém **[[cz:manual:user_guide:mainscr_lpanel|Obsahovém panelu]]** nebo si jej můžete přidat na plochu jako další tlačítko do **[[cz:manual:user_guide:functions:panel|panelu funkcí >>]]** Rychlé přepínání map najdete v levém **[[cz:manual:user_guide:mainscr_lpanel|Obsahovém panelu]]** nebo si jej můžete přidat na plochu jako další tlačítko do **[[cz:manual:user_guide:functions:panel|panelu funkcí >>]]**
cz/manual/user_guide/maps_mmanager.txt · Last modified: 2019/07/09 17:56 by mstupka