User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:maps_mmanager

Správce map


Ve správci map si můžete vybrat mapu, kterou chcete zobrazit na hlavní obrazovce nebo, v případě online mapy, stáhnout pro použití offline. Správce spustíte buď tlačítkem v hlavním menu nebo v pravém rohu horního panelu. Okno správce map sestává z horní lišty s tlačítky řazení map a akčního menu a okna, rozděleného na tři záložky:

Online

Seznam online map dostupných v Locusu. Výchozí řazení je podle poskytovatelů, ale mapy lze řadit také podle zemí, použití nebo lze použít chytré řazení (naposledy použité nebo nejpoužívanější mapy). Stačí klepnout na tlačítko řazení map.

Abyste se dostali k mapě, kterou potřebujete, klepněte na skupinu a po jejím rozbalení si vyberte, kterou potřebujete. Jak je zmíněno v kapitole o hlavní obrazovce, Locus Map si po první instalaci volí výchozí online mapu automaticky. Vybraná mapa je ve Správci podsvícena oranžově. Pro změnu mapy klikněte na tu, kterou jste si vybrali a potvrďte podmínky jejího použití. Více v kapitole o Online mapách >>

Offline

Tato záložka obsahuje všechny mapy, které máte staženy v Locusu a které nepotřebují pro zobrazení internetové připojení. Lze je získat z několika zdrojů:

  • stažením online map přímo v aplikaci. Ne všechny dostupné online mapy lze stáhnout, jak je zmíněno v kapitole o Online mapách.
  • z externích zdrojů - webových stránek, úložišť, mapových e-shopů, PC softwaru… Jak přidat externí mapy do Locusu se dočtete v kapitole o Externích mapách >>
  • z Locus obchodu. Nabídka Locus obchodu obsahuje množství offline map od různých poskytovatelů a výrobců, a také široký výběr Locus map >> - map generovaných přímo v aplikaci Locus z dat OpenStreetMap pomocí nástroje MapsForge. Tři LoMapy lze stáhnout zdarma jako dárek, ostatní se nakupují za symbolickou cenu. Mapy obsahují několik obsahových vrstev, mezi kterými lze přepínat: turistiku, cyklo, zimní mapu, městskou mapu a automapu.

WMS

Seznam instalovaných WMS kanálů - WMS (Web Map Service) je standardní protokol, poskytující georeferencované mapové soubory na internetu, které jsou generovány mapovými servery za použití údajů z GIS databází. Locus Map nabízí spoustu globálních i lokálních zdrojů, které mohou být zobrazeny v překryvu s vaší aktivní mapou. Je možné zadat také přímý URL odkaz pro zobrazení jakéhokoli konkrétního kanálu.
Použití WMS map je v Locusu Map Free omezeno na 250 mapových dlaždic na jedno spuštění aplikace.
Více o WMS v Locusu >> Můžete si nastavit, které mapové záložky v Locusu zobrazovat. Pokud například nepoužíváte WMS mapy, můžete jejich záložku skrýt pro větší přehlednost. Klepněte na akční tlačítko v pravém horním rohu, zvolte Zobrazené záložky a odškrtněte nepotřebné. Menu dále nabízí další možnosti nastavení map.

Jak přidat další mapu?

K tomu slouží výrazné modré “googlovské” tlačítko v pravém dolním rohu. Nabízí několik způsobů, jak do Locusu dostat další mapy:

Online mapy

Některé online mapy lze také stáhnout pro offline využití. Tlačítko pro stažení najdete v akčním menu konkrétní mapy.

Offline mapy

  • Stažení offline map - zobrazí nabídku offline map ke stáhnutí nebo nákupu v Locus Obchodě
  • Externí mapy - přidá mapu získanou ze zdroje mimo Locus, kterou máte uloženou v paměti telefonu nebo na SD kartě

Akční menu v horní liště

Prázdné mapy

Tyhle “mapy” neobsahují žádná data a slouží jako podklad pro překryvy s jinými mapami, které nelze použít samostatně. K dispozici jsou dvě varianty - světlá a tmavá (tj. bílá a černá). Příklad užití tmavé varianty spolu s katastrální mapou:

Aktualizovat seznam

Znovu načte seznam map.

Viditelná WMS záložka

Zapíná/vypíná záložku s WMS mapami. Uživatelé, kteří nepoužívají WMS zdroje si mohou záložku vypnout a zjednodušit si tak mapového správce.

Nastavení

Odkaz na nastavení map.

Rychlé přepínání map

Další velmi užitečná funkce Správce map, pokud pracujete s několika druhy map najednou. Na jedno klepnutí vám nabídne:

  • naposledy použité online mapy
  • vaší pozici nejbližší stažené offline mapy

Rychlé přepínání map najdete v levém Obsahovém panelu nebo si jej můžete přidat na plochu jako další tlačítko do panelu funkcí >>

cz/manual/user_guide/maps_mmanager.txt · Last modified: 2019/07/09 17:56 by mstupka