User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:maps_mainscr_ctrl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:maps_mainscr_ctrl [2019/08/06 11:15]
mstupka [Informační políčko (2)]
cz:manual:user_guide:maps_mainscr_ctrl [2019/08/06 18:04] (current)
mstupka [Ovládání mapy]
Line 69: Line 69:
 Dále se dá mapa ovládat **tlačítky ve spodním panelu**: Dále se dá mapa ovládat **tlačítky ve spodním panelu**:
   * **(9) centrovací tlačítko** – posune mapu tak, že vaše **aktuální GPS pozice** je na pozici kurzoru **uprostřed mapového okna**. Pokud je vaše GPS vypnutá, přesune mapu na vaši **poslední lokalizovanou GPS pozici**. Pokud na tlačítku podržíte prst, objeví se nabídka:   * **(9) centrovací tlačítko** – posune mapu tak, že vaše **aktuální GPS pozice** je na pozici kurzoru **uprostřed mapového okna**. Pokud je vaše GPS vypnutá, přesune mapu na vaši **poslední lokalizovanou GPS pozici**. Pokud na tlačítku podržíte prst, objeví se nabídka:
-       * //Držet pozici uprostřed//​ - zaškrtnutí této možnosti vrací mapu automaticky na vaši aktuální GPS pozici ​ na středu obrazovky po 5 sekundách neaktivity. Lze zapnout také v [[cz:​manual:​user_guide:​maps_settings|nastavení ​map]].+       * //Držet pozici uprostřed//​ - zaškrtnutí této možnosti vrací mapu automaticky na vaši aktuální GPS pozici ​ na středu obrazovky po 5 sekundách neaktivity. Lze zapnout také v [[cz:​manual:​user_guide:​settings:​control#​drzet_pozici_uprostred|nastavení ​ovládání hlavní mapové obrazovky]].
        * //Nastavit vlastní pozici kurzoru GPS// - umožní přetáhnout kurzor ze středu obrazovky dle potřeby uživatele a potvrdit v horní liště. Zpět na původní pozici dostanete kurzor dvojím klepnutím na centrovací tlačítko.        * //Nastavit vlastní pozici kurzoru GPS// - umožní přetáhnout kurzor ze středu obrazovky dle potřeby uživatele a potvrdit v horní liště. Zpět na původní pozici dostanete kurzor dvojím klepnutím na centrovací tlačítko.
      * **(10) tlačítko otáčení** – otáčí mapu ve směru vašeho pohybu. Pokud vaše zařízení disponuje vestavěným **kompasem**,​ tlačítko nabízí dva režimy orientace mapy podle něj. Buď je to {{:​manual:​user_guide:​ic_rotate_screen_black.png?​nolink&​30|}}**otáčení mapy** jako celku nebo znázornění vašeho {{:​manual:​user_guide:​ic_rotate_view_alt.png?​nolink&​30|}}**pohledu** nad mapou orientovanou na sever. Pokud tlačítko **podržíte**,​ zeptá se vás, který z režimů chcete zvolit jako výchozí pro pozdější použití. Režim "​pohledu"​ je funkční pouze při zapnuté GPS.      * **(10) tlačítko otáčení** – otáčí mapu ve směru vašeho pohybu. Pokud vaše zařízení disponuje vestavěným **kompasem**,​ tlačítko nabízí dva režimy orientace mapy podle něj. Buď je to {{:​manual:​user_guide:​ic_rotate_screen_black.png?​nolink&​30|}}**otáčení mapy** jako celku nebo znázornění vašeho {{:​manual:​user_guide:​ic_rotate_view_alt.png?​nolink&​30|}}**pohledu** nad mapou orientovanou na sever. Pokud tlačítko **podržíte**,​ zeptá se vás, který z režimů chcete zvolit jako výchozí pro pozdější použití. Režim "​pohledu"​ je funkční pouze při zapnuté GPS.
cz/manual/user_guide/maps_mainscr_ctrl.txt · Last modified: 2019/08/06 18:04 by mstupka