User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:maps_mainscr_ctrl

Ovládání


Hlavní obrazovka Locusu se zobrazí po zapnutí aplikace. Obsahuje mapové okno a kontrolní panely - panely funkcí (horní a pravý, viz č. 5) a dolní panel s tlačítky na ovládání mapy a levý Akční panel (8). Horní panel funkcí je nastavitelný a lze jej rozšířit o další panel vpravo (5). Při prvním startu aplikace panely obsahují tlačítko hlavního menu (1), informační políčko (2), tlačítko Vyhledávání (3) a indikátor GPS (4). Spodní panel ovládá mapu – vystřeďuje ji (9), otáčí (10), zvětšuje/zmenšuje (11) a zamyká (12) proti nechtěné manipulaci.

Střed displeje je označen kurzorem (6), vaše GPS pozice je uprostřed kroužku, jehož barva se mění v závislosti na fixaci GPS - modrá znamená, že poloha je zaměřena. Čím menší je kruh kolem polohy, tím přesnější je GPS zaměření.

Všechny panely mohou být skryty pro zobrazení většího okna s mapou - viz nastavení panelů >>.

Hlavní menu (1)

Pod tlačítkem hlavní nabídky na horním panelu vlevo najdete vstupy do všech funkcí a nastavení aplikace, a také vstup do Locus Obchodu. Titulní tlačítka hlavního menu lze editovat, viz více zde >>

Informační políčko (2)

Ve výchozím nastavení zobrazuje název vaší aplikace - Locus Map Free nebo Pro. Po klepnutí na něj s rozbalí nabídka dalších možností k zobrazení:

 • Mapa – formát, název, zoom a zvětšení/zmenšení daného zoomu v %
 • GPS – přesnost GPS polohy, počet sledovaných/zaměřených satelitů, rychlost a nadmořská výška.
 • Souřadnice – aktuální souřadnice na pozici kurzoru. Klepnutím a podržením zkopírujete údaj do schránky.
 • Navádění – vzdálenost, azimut a odhad času dosažení sledovaného cíle
 • Záznam trasy – čas a zaznamenaná vzdálenost trasy
 • Čas a baterie - přesný čas a datum, stav baterie v % a teplota baterie
 • Východ/západ slunce - zbývající doba do a absolutní čas východu/západu slunce podle toho, co je blíže

Vyhledávání (3)

Při prvním spuštění funkce Locus nabídne online vyhledávání adres vyhledavače Google: Klepnutím na menu v horní liště zobrazíte další možnosti vyhledávání: Vyberte jednu z nich. Při dalším spuštění vyhledávání Locus nabídne metodu, kterou jste vyhledávali naposledy. Více o vyhledávání >>

Indikátor GPS

Ikona GPS indikuje stav vaší GPS jednotky:

 • - získávání GPS pozice je vypnuto
 • - probíhá vyhledávání polohy, ale přesná lokace zatím není nalezena, pozice na mapě je zvýrazněna oranžovým kruhem
 • - probíhá vyhledávání polohy, ale je aktivováno automatické vypínání GPS (viz více v nastavení GPS >>)
 • - GPS pozice je zaměřena, pozice na mapě je označena modrým kruhem
 • - GPS pozice je zaměřena, ale je aktivováno automatické vypínání GPS (viz více v nastavení GPS >>)

Klepnutím na indikátor GPS zobrazíte okno GPS skyplotu a kompasu. Když tlačítko podržíte, objeví se menu pro rychlé přepnutí stavu GPS.

Panel s tlačítky Vyhledávání a GPS je nastavitelný a můžete do něj přiřadit jakoukoli jinou interní funkci Locusu. Stačí na některém z jeho tlačítek podržet prst a zvolit Upravit panel. Viz nastavení ovládacích panelů >>.

Hlavní mapové okno

V základním nastavení Locus Map zobrazí vstupní online mapu podle místa instalace - v České republice jsou to mapy OSM Outdoor, v jiných zemích místní poskytovatelé nebo globální mapy OSM hike&bike:

 • Slovensko – OSM Outdoor
 • Německo – OSM MTB Europe
 • Maďarsko– Turistautak Classic
 • ostatní Evropa – 4UMaps
 • USA - USGS Topo
 • Japonsko - GSI standard
 • Nový Zéland – NZ Topo

Zobrazenou mapu lze nastavit podle vašich potřeb ve správci map.

Podle toho, zda je zapnuta GPS, se mapa vystředí buď na vaši aktuální pozici nebo na střed území, které mapa pokrývá. Střed mapového okna je označen kurzorem (6).

Ovládání mapy

Mapa se ovládá jednoduchými dotekovými gesty:

 • klepnout a táhnout – posun mapy
 • dvojitý klep a táhnutí – zvětšení/zmenšení mapy
 • pinch (špetka) – zvětšení/zmenšení mapy

Dále se dá mapa ovládat tlačítky ve spodním panelu:

 • (9) centrovací tlačítko – posune mapu tak, že vaše aktuální GPS pozice je na pozici kurzoru uprostřed mapového okna. Pokud je vaše GPS vypnutá, přesune mapu na vaši poslední lokalizovanou GPS pozici. Pokud na tlačítku podržíte prst, objeví se nabídka:
  • Držet pozici uprostřed - zaškrtnutí této možnosti vrací mapu automaticky na vaši aktuální GPS pozici na středu obrazovky po 5 sekundách neaktivity. Lze zapnout také v nastavení ovládání hlavní mapové obrazovky.
  • Nastavit vlastní pozici kurzoru GPS - umožní přetáhnout kurzor ze středu obrazovky dle potřeby uživatele a potvrdit v horní liště. Zpět na původní pozici dostanete kurzor dvojím klepnutím na centrovací tlačítko.
 • (10) tlačítko otáčení – otáčí mapu ve směru vašeho pohybu. Pokud vaše zařízení disponuje vestavěným kompasem, tlačítko nabízí dva režimy orientace mapy podle něj. Buď je to otáčení mapy jako celku nebo znázornění vašeho pohledu nad mapou orientovanou na sever. Pokud tlačítko podržíte, zeptá se vás, který z režimů chcete zvolit jako výchozí pro pozdější použití. Režim “pohledu” je funkční pouze při zapnuté GPS.
  • (11) tlačítka zmenšení/zvětšení – mapy v Locusu obvykle obsahují několik zoomů, tj. několik přesně na sobě kalibrovaných měřítek. Tlačítko - zoomy oddaluje, tj. přepíná do menšího měřítka, tlačítko + zoomy přibližuje, tzn. přepíná do větších měřítek. Když podržíte prst na jednom z nich, objeví se posuvník zoomů - zobrazuje rozsah dostupných zoomů a váš aktuální zoom.

   Čísla zoomů odpovídají standardu, který znáte např. z Google Map:
   • zoom 8 – větší města, dálnice a silnice 1. třídy
   • zoom 9 – města a vedlejší silnice
   • zoom 10 – 13 – vesnice, místní komunikace
   • zoom 14 – 15 – ulice
   • zoom 16 - 17 - domy
   • zoom 18 and above – čísla popisná (pouze v některých mapách)
 • (12) tlačítko zámku – zobrazí menu, kde si můžete vybrat zámek zoomu, zámek obrazovky a lupu. Zámek zoomu znemožňuje přepínání mezi zoomy, ale ponechává možnost zvětšení mapy v rámci jednoho zoomu (za cenu rozmazání při velkém zvětšení a nečitelnosti při přílišném zmenšení). Zámek obrazovky blokuje posun mapy. Na kraji okna se objeví šedý obdélník, který se pro odemknutí musí přesunout na střed displeje. Poslední položka menu, lupa, zobrazí kruhový výřez zvětšené mapy na místě šipky. Zoom level zvětšené oblasti zůstává stejný. Nástroj je fixován v levé horní části displeje a pokud chcete zvětšit jinou část mapy, musíte posunout mapou, nikoli lupou. Když tlačítko podržíte, objeví se nabídka nastavení výchozího režimu pro pozdější využití.

Další mapové nástroje jsou přístupné z hlavního menu > Další funkce. Mapu pro zobrazení si můžete vybrat ve správci map.

cz/manual/user_guide/maps_mainscr_ctrl.txt · Last modified: 2019/08/06 18:04 by mstupka