User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:maps_locusmaps

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:maps_locusmaps [2016/08/24 16:03]
mstupka [Mapová témata]
cz:manual:user_guide:maps_locusmaps [2020/06/30 14:42] (current)
mstupka [Nákup a stahování map]
Line 15: Line 15:
   * **databáze offline adres** - počínaje LoMapami z 2016/04/01- lze offline adresy **[[cz:manual:user_guide:functions:search|vyhledávat]]**   * **databáze offline adres** - počínaje LoMapami z 2016/04/01- lze offline adresy **[[cz:manual:user_guide:functions:search|vyhledávat]]**
   * **body zájmu** - jsou klikatelné, zobrazí podrobnosti o zobrazovaném objektu, lze je [[cz:manual:user_guide:points:locus_maps_pois|procházet a selektivně zobrazovat]]   * **body zájmu** - jsou klikatelné, zobrazí podrobnosti o zobrazovaném objektu, lze je [[cz:manual:user_guide:points:locus_maps_pois|procházet a selektivně zobrazovat]]
-  * **výšková data** - nutná pro zobrazení [[cz:manual:user_guide:maps_settings:misc|stínování terénu]], vykreslování výškového profilu plánované trasy atd. Data lze volitelně doplňkově stáhnout po stažení hlavního mapového balíku.+  * **výšková data** - nutná pro zobrazení [[cz:manual:user_guide:maps_settings#stinovani_mapy|stínování terénu]], vykreslování výškového profilu plánované trasy atd. Data lze volitelně doplňkově stáhnout po stažení hlavního mapového balíku.
 {{ :manual:user_guide:vektor.png?nolink |}} {{ :manual:user_guide:vektor.png?nolink |}}
  
Line 24: Line 24:
   * **z hlavního menu** - v sekci **Svět Locusu** zvolte {{:manual:user_guide:ic_store_alt.png?nolink&30|}}**Locus Obchod**   * **z hlavního menu** - v sekci **Svět Locusu** zvolte {{:manual:user_guide:ic_store_alt.png?nolink&30|}}**Locus Obchod**
  
-Jakmile si vyberete mapu a klepněte na ni, objeví se **informační okno**. Obsahuje důležitá fakta o datu **aktualizace** mapy (LoMapy jsou aktualizovány zhruba jednou za dva měsíce) a její datový objem v MB před a po rozbalení. Stahování se spustí vzápětí po odsouhlasení nákupu. <wrap important>Každou zakoupenou LoMapu lze v jedné verzi opakovaně stahovat neomezeně po dobu jednoho roku+Jakmile si vyberete mapu a klepněte na ni, objeví se **informační okno**. Obsahuje důležitá fakta o datu **aktualizace** mapy (LoMapy jsou aktualizovány zhruba jednou za dva měsíce) a její datový objem v MB před a po rozbalení. Stahování se spustí vzápětí po odsouhlasení nákupu.  
-</wrap>+ 
 +<WRAP center round info> 
 +Zakoupená verze LoMapy může být **stažena opakovaně po dobu její dostupnosti v Obchodě.** Není-li konkrétní verze již k dispozici, je možné zdarma stáhnout další nejstarší dostupnou verzi LoMapy 
 +</WRAP> 
  
 **Zakoupené mapy se objeví v záložce [[cz:manual:user_guide:maps_offline|Offline]] vašeho Správce map ve složkách seřazených podle jednotlivých zemí.** **Zakoupené mapy se objeví v záložce [[cz:manual:user_guide:maps_offline|Offline]] vašeho Správce map ve složkách seřazených podle jednotlivých zemí.**
 ===== Videotutoriál, jak nakupovat LoMapy ===== ===== Videotutoriál, jak nakupovat LoMapy =====
-<WRAP leftalign>+<WRAP centeralign>
 <html> <html>
 <iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/l54sN7aNssQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> <iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/l54sN7aNssQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Line 35: Line 39:
 </WRAP> </WRAP>
 <WRAP round info > <WRAP round info >
-**První tři LoMapy lze stáhnout zdarma jako dárek.** Pak se mapy nakupují za virtuální měnu [[cz:manual:user_guide:locus_store:locoins|LoCoiny]], které lze "směnit" jejich nákupem. Více o nakupování v Locus Obchodě se dozvíte [[cz:manual:user_guide:locus_store|zde >>]]+**První tři LoMapy (nebo jednu LoMapu a dvě její aktualizace) lze stáhnout zdarma jako dárek.** Pak se mapy nakupují za virtuální měnu [[cz:manual:user_guide:locus_store:locoins|LoCoiny]], které směníte v Locus Obchodě. Více o nakupování v Locus Obchodě se dozvíte [[cz:manual:user_guide:locus_store|zde >>]]
 </WRAP> </WRAP>
 ===== Aktualizace LoMap ===== ===== Aktualizace LoMap =====
-Výchozí licence na balíček LoMapy opravňuje uživatele k jeho neomezenému stahování po dobu **jednoho roku**. Po vypršení této lhůty je potřeba licenci zakoupit znovu. Poplatek je symbolickýcelou Českou republiku získáte za  16 Kč+Vaše zakoupené LoMapy žete **stahovat** ze serveru **jak často chcete** po celou dobu jejich dostupnostiPokud už verze vaší LoMapy není dostupnámůžete si **opět zdarma** stáhnout následující dostupnou verzi
  
 <WRAP center round important> <WRAP center round important>
-Jednoletá licence se nevztahuje na aktualizace mapových balíčků. Pokud chcete balíček aktualizovat, je potřeba zakoupit novou licenci i v rámci již běžící jednoleté lhůty na původní balíček.+**Pouze pokud potřebujete nejnovější aktualizaci vaší LoMapy, je potřeba si ji koupit**. Cena je symbolická, např. za celou Českou republiku zaplatíte pouhých 16,- Kč.
 </WRAP> </WRAP>
 ==== Příklady statusů balíčku LoMapy ==== ==== Příklady statusů balíčku LoMapy ====
   * **LoMapa není zakoupena**\\ \\ {{ cz:manual:user_guide:cz_lomaps05.png?nolink |}}   * **LoMapa není zakoupena**\\ \\ {{ cz:manual:user_guide:cz_lomaps05.png?nolink |}}
   * **LoMapa je zakoupena a stáhnuta, není dostupná žádná aktualizace** - mapu můžete zobrazit nebo odstranit z paměti zařízení\\ \\ {{ cz:manual:user_guide:cz_lomaps01.png?nolink |}}   * **LoMapa je zakoupena a stáhnuta, není dostupná žádná aktualizace** - mapu můžete zobrazit nebo odstranit z paměti zařízení\\ \\ {{ cz:manual:user_guide:cz_lomaps01.png?nolink |}}
-  * **LoMapa je zakoupena a stáhnuta, je dostupná aktualizace** - můžete si koupit aktualizaci\\ \\ {{ cz:manual:user_guide:cz_lomaps02.png?nolink |}}+  * **Je dostupná aktualizace LoMapy** - můžete si ji zakoupit\\ \\ {{ cz:manual:user_guide:cz_lomaps02.png?nolink |}}
   * **LoMapa je zakoupena, ale není stáhnuta, není dostupná žádná aktualizace** - můžete si svou LoMapu stáhnout zdarma\\ \\ {{ cz:manual:user_guide:cz_lomaps03.png?nolink |}}   * **LoMapa je zakoupena, ale není stáhnuta, není dostupná žádná aktualizace** - můžete si svou LoMapu stáhnout zdarma\\ \\ {{ cz:manual:user_guide:cz_lomaps03.png?nolink |}}
-  * **LoMapa je zakoupena, ale není stáhnuta, je dostupná aktualizace** - můžete si svou LoMapu stáhnout zdarma nebo si můžete koupit aktualizaci\\ \\ {{ cz:manual:user_guide:cz_lomaps04.png?nolink |}}+  * **LoMapa je zakoupena, ale není stáhnuta, je také dostupná aktualizace** - můžete si svou LoMapu stáhnout zdarma nebo si můžete koupit aktualizaci\\ \\ {{ cz:manual:user_guide:cz_lomaps04.png?nolink |}}
  
 ==== Kontrola aktualizací ==== ==== Kontrola aktualizací ====
Line 62: Line 66:
 Klepněte na mapu, kterou chcete spustit. Pokud je vaše pozice mimo zvolenou mapu, ale chcete si ji prohlížet, zvolte **Vycentruj mapu** z jejího akčního menu. Klepněte na mapu, kterou chcete spustit. Pokud je vaše pozice mimo zvolenou mapu, ale chcete si ji prohlížet, zvolte **Vycentruj mapu** z jejího akčního menu.
  
-{{ :manual:user_guide:vektor8.png?nolink |}} +{{ cz:manual:user_guide:cz_vektor8.png?nolink |}} 
-Pokud chcete mapu smazat z telefonu, zvolte **Smazat** tamtéž. Pro zobrazení podrobných informací o mapě, vyberte **Podrobnosti**:+Pokud chcete mapu smazat z telefonu, zvolte **Smazat** tamtéž. Pro zobrazení podrobných informací o mapě, vyberte **Informace & jazyk**:
  
 {{ cz:manual:user_guide:cz_vektor2.png?nolink |}} {{ cz:manual:user_guide:cz_vektor2.png?nolink |}}
Line 83: Line 87:
   * **Silniční** - automapa\\ {{ :manual:user_guide:vektor7.png?direct&250 |automapa}}   * **Silniční** - automapa\\ {{ :manual:user_guide:vektor7.png?direct&250 |automapa}}
 ===== Jak přepínat mezi mapovými tématy? ===== ===== Jak přepínat mezi mapovými tématy? =====
-Je několik možností:+Každá vektorová (nebo jiná) mapa, která obsahuje několik obsahových témat nebo volitelné vrstvy, aktivuje možnost tyto témata a vrstvy přepínat. Je několik možností: 
 + 
 +  * **Panel obsahu** -  přepínač je umístěn v [[cz:manual:user_guide:mainscr_lpanel|panelu obsahu]]\\ {{ :manual:user_guide:themeswitch.png?nolink |}}\\ {{ cz:manual:user_guide:cz_themeswitch4.png?nolink |}} 
 +  * ​Přepínač mapových témat v **[[cz:manual:user_guide:functions:panel|panelu funkcí]]**\\ {{ :manual:user_guide:themeswitch2.png?nolink |}} 
 + 
 +Těmito způsoby zobrazíte nabídku témat: 
 + 
 +{{ cz:manual:user_guide:cz_themeswitch5.png?nolink |}} 
 + 
 +Zde si můžete vybrat téma mapy - interní nebo externí ([[manual:advanced:map_tools:theming|custom]]). Některé témata obsahují vypínatelné vrstvy určitých mapových značek. Tak můžete zobrazený obsah mapy ještě dále doladit: 
 + 
 +{{ cz:manual:user_guide:cz_themeswitch6.png?nolink |}} 
 +===== Jazyk mapy ===== 
 +Názvy měst, vesnic a dalších míst na mapě v exotických destinacích můžou občas pro Evropana znamenat problém: 
 +{{ :manual:user_guide:lanswitch01.png?nolink |}} 
 +OpenStreetMap data, ze kterých se LoMapy vykreslují, však obsahují i transkripce názvů v angličtině (občas i v jiných jazycích). Přepínač jazyka mapy najdete na obrazovce detailu LoMapy: 
 +{{ cz:manual:user_guide:cz_lanswitch04.png?nolink |}}\\  
 +{{ cz:manual:user_guide:cz_lanswitch03.png?nolink |}} 
 +Otevřete nabídku jazyků a zvolte jazyk, kterému rozumíte. Ne všechny názvy mohou být přepsané, závisí to na aktivitě místní komunity OSM mapařů. Zde příklad mapy výše s názvy přepsanými do angličtiny: 
 +{{ :manual:user_guide:lanswitch02.png?nolink |}}
  
-​  * **Přepínač témat na hlavní obrazovce** - každá vektorová (nebo jiná) mapa, která obsahuje několik obsahových témat nebo volitelné vrstvy, je vybavena jejich přepínačem - modré tlačítko z levé strany displeje. Tlačítko lze skrýt v [[cz:manual:user_guide:maps_settings:panels|nastavení map]]. 
-{{ :cz:manual:user_guide:cz_themeswitch.png?nolink |}} 
-  * **Správce map** - vyberte záložku Offline map, podržte prst na mapě, jejíž téma chcete změnit (nebo zvolte  akční menu > podrobnosti), klepněte na tlačítko {{:manual:user_guide:qs_funct_themeofthemaps.png?nolink&30|}} a vyberte téma 
-  *  ​**Přepínač mapových témat v panelu [[cz:manual:user_guide:settings:quick_settings|Rychlých nastavení]]** 
 ===== LoMapy - Legenda mapových značek ===== ===== LoMapy - Legenda mapových značek =====
 Tabulka mapových značek **LoMap** je **[[cz:manual:user_guide:maps_locusmaps:legend|zde >>]]** Tabulka mapových značek **LoMap** je **[[cz:manual:user_guide:maps_locusmaps:legend|zde >>]]**
cz/manual/user_guide/maps_locusmaps.1472047389.txt.gz · Last modified: 2016/08/24 16:03 by mstupka