User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:maps_locusmaps

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
cz:manual:user_guide:maps_locusmaps [2018/10/24 10:02]
mstupka
cz:manual:user_guide:maps_locusmaps [2019/06/06 13:11]
mstupka [Jak přepínat mezi mapovými tématy?]
Line 87: Line 87:
   * **Panel obsahu** -  přepínač je umístěn v [[cz:​manual:​user_guide:​mainscr_lpanel|panelu obsahu]]\\ {{ :​manual:​user_guide:​themeswitch.png?​nolink |}}\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_themeswitch4.png?​nolink |}}   * **Panel obsahu** -  přepínač je umístěn v [[cz:​manual:​user_guide:​mainscr_lpanel|panelu obsahu]]\\ {{ :​manual:​user_guide:​themeswitch.png?​nolink |}}\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_themeswitch4.png?​nolink |}}
   * ​Přepínač mapových témat v **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​panel|panelu funkcí]]**\\ {{ :​manual:​user_guide:​themeswitch2.png?​nolink |}}   * ​Přepínač mapových témat v **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​panel|panelu funkcí]]**\\ {{ :​manual:​user_guide:​themeswitch2.png?​nolink |}}
-  * ​Přepínač mapových témat v panelu **[[cz:​manual:​user_guide:​settings:​quick_settings|Rychlých nastavení]]** 
  
 Těmito způsoby zobrazíte nabídku témat: Těmito způsoby zobrazíte nabídku témat:
cz/manual/user_guide/maps_locusmaps.txt · Last modified: 2019/09/19 15:26 by mstupka