User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:maps_locusmaps

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:maps_locusmaps [2018/10/24 10:02]
mstupka
cz:manual:user_guide:maps_locusmaps [2019/06/06 13:11]
mstupka [Jak přepínat mezi mapovými tématy?]
Line 87: Line 87:
   * **Panel obsahu** -  přepínač je umístěn v [[cz:​manual:​user_guide:​mainscr_lpanel|panelu obsahu]]\\ {{ :​manual:​user_guide:​themeswitch.png?​nolink |}}\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_themeswitch4.png?​nolink |}}   * **Panel obsahu** -  přepínač je umístěn v [[cz:​manual:​user_guide:​mainscr_lpanel|panelu obsahu]]\\ {{ :​manual:​user_guide:​themeswitch.png?​nolink |}}\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_themeswitch4.png?​nolink |}}
   * ​Přepínač mapových témat v **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​panel|panelu funkcí]]**\\ {{ :​manual:​user_guide:​themeswitch2.png?​nolink |}}   * ​Přepínač mapových témat v **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​panel|panelu funkcí]]**\\ {{ :​manual:​user_guide:​themeswitch2.png?​nolink |}}
-  * ​Přepínač mapových témat v panelu **[[cz:​manual:​user_guide:​settings:​quick_settings|Rychlých nastavení]]** 
  
 Těmito způsoby zobrazíte nabídku témat: Těmito způsoby zobrazíte nabídku témat:
cz/manual/user_guide/maps_locusmaps.txt · Last modified: 2019/06/06 13:11 by mstupka