User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:maps_locusmaps

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
cz:manual:user_guide:maps_locusmaps [2017/09/01 12:12]
mstupka
cz:manual:user_guide:maps_locusmaps [2018/10/24 10:02]
mstupka
Line 35: Line 35:
 </WRAP> </WRAP>
 <WRAP round info > <WRAP round info >
-**První tři LoMapy lze stáhnout zdarma jako dárek.** Pak se mapy nakupují za virtuální měnu [[cz:manual:user_guide:locus_store:locoins|LoCoiny]], které lze "směnit" jejich nákupem. Více o nakupování v Locus Obchodě se dozvíte [[cz:manual:user_guide:locus_store|zde >>]]+**První tři LoMapy (nebo jednu LoMapu a dvě její aktualizace) lze stáhnout zdarma jako dárek.** Pak se mapy nakupují za virtuální měnu [[cz:manual:user_guide:locus_store:locoins|LoCoiny]], které směníte v Locus Obchodě. Více o nakupování v Locus Obchodě se dozvíte [[cz:manual:user_guide:locus_store|zde >>]]
 </WRAP> </WRAP>
 ===== Aktualizace LoMap ===== ===== Aktualizace LoMap =====
-Výchozí licence na balíček LoMapy opravňuje uživatele k jeho neomezenému stahování po dobu **jednoho roku**. Po vypršení této lhůty je potřeba licenci zakoupit znovu. Poplatek je symbolický, celou Českou republiku získáte za  16 Kč. +Výchozí licence na balíček LoMapy opravňuje uživatele k jeho neomezenému stahování po dobu **jednoho roku**. **Po vypršení této lhůty** můžete mapu i nadále používat, už si ji ale zdarma ze serveru nestáhnete - **je potřeba zakoupit aktualizaci**. Poplatek je symbolický, celou Českou republiku získáte za 16 Kč. 
  
 <WRAP center round important> <WRAP center round important>
-Jednoletá licence se nevztahuje na aktualizace mapových balíčků. Pokud chcete balíček aktualizovat, je potřeba zakoupit novou licenci i v rámci již běžící jednoleté lhůty na původní balíček.+**Aktualizace LoMap jsou zpoplatněny**. Pokud chcete balíček aktualizovat i před vypršením jeho platnosti, je potřeba za aktualizaci zaplatit i v rámci již běžící jednoleté lhůty na původní balíček.
 </WRAP> </WRAP>
 ==== Příklady statusů balíčku LoMapy ==== ==== Příklady statusů balíčku LoMapy ====
   * **LoMapa není zakoupena**\\ \\ {{ cz:manual:user_guide:cz_lomaps05.png?nolink |}}   * **LoMapa není zakoupena**\\ \\ {{ cz:manual:user_guide:cz_lomaps05.png?nolink |}}
   * **LoMapa je zakoupena a stáhnuta, není dostupná žádná aktualizace** - mapu můžete zobrazit nebo odstranit z paměti zařízení\\ \\ {{ cz:manual:user_guide:cz_lomaps01.png?nolink |}}   * **LoMapa je zakoupena a stáhnuta, není dostupná žádná aktualizace** - mapu můžete zobrazit nebo odstranit z paměti zařízení\\ \\ {{ cz:manual:user_guide:cz_lomaps01.png?nolink |}}
-  * **LoMapa je zakoupena a stáhnuta, je dostupná aktualizace** - můžete si koupit aktualizaci\\ \\ {{ cz:manual:user_guide:cz_lomaps02.png?nolink |}}+  * **Je dostupná aktualizace LoMapy** - můžete si ji zakoupit\\ \\ {{ cz:manual:user_guide:cz_lomaps02.png?nolink |}}
   * **LoMapa je zakoupena, ale není stáhnuta, není dostupná žádná aktualizace** - můžete si svou LoMapu stáhnout zdarma\\ \\ {{ cz:manual:user_guide:cz_lomaps03.png?nolink |}}   * **LoMapa je zakoupena, ale není stáhnuta, není dostupná žádná aktualizace** - můžete si svou LoMapu stáhnout zdarma\\ \\ {{ cz:manual:user_guide:cz_lomaps03.png?nolink |}}
-  * **LoMapa je zakoupena, ale není stáhnuta, je dostupná aktualizace** - můžete si svou LoMapu stáhnout zdarma nebo si můžete koupit aktualizaci\\ \\ {{ cz:manual:user_guide:cz_lomaps04.png?nolink |}}+  * **LoMapa je zakoupena, ale není stáhnuta, je také dostupná aktualizace** - můžete si svou LoMapu stáhnout zdarma nebo si můžete koupit aktualizaci\\ \\ {{ cz:manual:user_guide:cz_lomaps04.png?nolink |}}
  
 ==== Kontrola aktualizací ==== ==== Kontrola aktualizací ====
Line 85: Line 85:
 Každá vektorová (nebo jiná) mapa, která obsahuje několik obsahových témat nebo volitelné vrstvy, aktivuje možnost tyto témata a vrstvy přepínat. Je několik možností: Každá vektorová (nebo jiná) mapa, která obsahuje několik obsahových témat nebo volitelné vrstvy, aktivuje možnost tyto témata a vrstvy přepínat. Je několik možností:
  
-  * **Levý akční panel** -  přepínač je umístěn v [[cz:manual:user_guide:mainscr_lpanel|levém akčním panelu]]\\ {{ :manual:user_guide:themeswitch.png?nolink |}}\\ {{ cz:manual:user_guide:cz_themeswitch4.png?nolink |}}+  * **Panel obsahu** -  přepínač je umístěn v [[cz:manual:user_guide:mainscr_lpanel|panelu obsahu]]\\ {{ :manual:user_guide:themeswitch.png?nolink |}}\\ {{ cz:manual:user_guide:cz_themeswitch4.png?nolink |}}
   * ​Přepínač mapových témat v **[[cz:manual:user_guide:functions:panel|panelu funkcí]]**\\ {{ :manual:user_guide:themeswitch2.png?nolink |}}   * ​Přepínač mapových témat v **[[cz:manual:user_guide:functions:panel|panelu funkcí]]**\\ {{ :manual:user_guide:themeswitch2.png?nolink |}}
   * ​Přepínač mapových témat v panelu **[[cz:manual:user_guide:settings:quick_settings|Rychlých nastavení]]**   * ​Přepínač mapových témat v panelu **[[cz:manual:user_guide:settings:quick_settings|Rychlých nastavení]]**
cz/manual/user_guide/maps_locusmaps.txt · Last modified: 2020/06/30 14:42 by mstupka