User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:maps_external

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:maps_external [2016/12/05 15:04]
mstupka
cz:manual:user_guide:maps_external [2018/03/08 11:04] (current)
mstupka [Podporované mapové formáty]
Line 23: Line 23:
   * **RMAP** - nedokumentovaný mapový formát, jehož podpora v Locusu je omezená a ne všechny projekce a verze formátu jsou podporovány.   * **RMAP** - nedokumentovaný mapový formát, jehož podpora v Locusu je omezená a ne všechny projekce a verze formátu jsou podporovány.
   * **IMG** - formát map Garmin. Locus umí pracovat s neplacenými a odemčenými mapami v tomto formátu, ale není schopen detekovat jejich pokrytí - tudíž některé mapové funkce jako automatické načítání nebo Rychlý přepínač map s těmito mapami nefungují.   * **IMG** - formát map Garmin. Locus umí pracovat s neplacenými a odemčenými mapami v tomto formátu, ale není schopen detekovat jejich pokrytí - tudíž některé mapové funkce jako automatické načítání nebo Rychlý přepínač map s těmito mapami nefungují.
-  * **GEMF** (*.gemf) - [[http://​www.cgtk.co.uk/​gemf|GEMF]] umožňuje skladování rastrových mapových dlaždic ve stejném formátu jako SQLite, ale je mnohem efektivnější a rychlejší. Přesto, bohužel, není příliš rozšířený.+  * **GEMF** (*.gemf) - [[http://​www.cgtk.co.uk/​gemf|GEMF]] umožňuje skladování rastrových mapových dlaždic ve stejném formátu ​(pouze PNG, JPEG) jako SQLite, ale je mnohem efektivnější a rychlejší. Přesto, bohužel, není příliš rozšířený.
   * **MapsForge** (*.map) - projekt [[https://​github.com/​mapsforge/​mapsforge/​|The MapsForge]] cílí na podporu Android aplikací na bázi OpenStreetMap. Poskytuje vlastní binární formát pro OSM data, umožňující aplikacím jejich vlastní vykreslování na základě hrubých dat. Více informací na stránkách [[https://​github.com/​mapsforge/​mapsforge/​|MapsForge]].   * **MapsForge** (*.map) - projekt [[https://​github.com/​mapsforge/​mapsforge/​|The MapsForge]] cílí na podporu Android aplikací na bázi OpenStreetMap. Poskytuje vlastní binární formát pro OSM data, umožňující aplikacím jejich vlastní vykreslování na základě hrubých dat. Více informací na stránkách [[https://​github.com/​mapsforge/​mapsforge/​|MapsForge]].
   * **SmartMaps** - binární šifrovaný formát, používaný v mapách české společnosti [[http://​www.planstudio.cz/​|PLANStudio]]. Více informací naleznete [[http://​www.smartmaps.cz/​mapy-pro-locus/​|zde]].   * **SmartMaps** - binární šifrovaný formát, používaný v mapách české společnosti [[http://​www.planstudio.cz/​|PLANStudio]]. Více informací naleznete [[http://​www.smartmaps.cz/​mapy-pro-locus/​|zde]].
cz/manual/user_guide/maps_external.txt · Last modified: 2018/03/08 11:04 by mstupka