User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:maps_external

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:maps_external [2016/07/29 15:22]
mstupka
cz:manual:user_guide:maps_external [2018/03/08 11:04]
mstupka [Podporované mapové formáty]
Line 9: Line 9:
     * klepněte na tlačítko {{:​manual:​user_guide:​add.png?​nolink&​30|}} v záložce Offline v pravém spodním rohu     * klepněte na tlačítko {{:​manual:​user_guide:​add.png?​nolink&​30|}} v záložce Offline v pravém spodním rohu
     * zvolte {{:​manual:​user_guide:​ic_map_add_alt.png?​nolink&​30|}} **Externí mapy**     * zvolte {{:​manual:​user_guide:​ic_map_add_alt.png?​nolink&​30|}} **Externí mapy**
-    * ve svém zařízení nebo na SD kartě vyhledejte složku s mapou+    * ve svém zařízení nebo na SD kartě vyhledejte ​mapový soubor nebo složku s mapou
     * výběr potvrďte     * výběr potvrďte
-    * nový adresář ​se objeví ​pod výchozím ​adresářem Maps v **[[manual:​user_guide:​maps_offline|záložce Offline]]** mapového správce. Pro zobrazení mapy stačí na ni klepnout.+    * mapa se objeví ​ve Správci map ve složce pojmenované po adresáři s mapovým souborem. Nová složka je umístěna pod výchozí složkou ​Maps v **[[manual:​user_guide:​maps_offline|záložce Offline]]** mapového správce. Pro zobrazení mapy stačí na ni klepnout.
  
 <WRAP center round tip> <WRAP center round tip>
-Mapy vložené do jedné složky jsou automaticky spojeny. Pokud chcete přidat mapy bez jejich spojení, umístěte je do individuálních ​podsložek a pak je importujte ​jednu po druhé.+**Mapy vložené do jedné ​(pod)složky jsou automaticky spojeny**. Jednak jejich pokryté území, a také jednotlivá měřítka lze pak procházet bez nutnosti manuálně přepínat mezi oběma mapami. Pokud chcete přidat mapy bez jejich spojení, umístěte je do individuálních ​složek a pak je přidejte do Locusu ​jednu po druhé.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
- 
- 
-<WRAP round alert>​**Verze 2.x operačního systému Android nejsou schopné zvládnout soubory větší než 2 GB. Pozor na to při přidávání vašich externích map!** 
- 
-Pokud potřebujete větší mapu, přidejte několik menších sousedících území do jedné složky, Locus Map je spojí a bude používat jako jeden soubor. </​WRAP>​ 
 ===== Podporované mapové formáty ===== ===== Podporované mapové formáty =====
 Mapových formátů je celá řada, z nichž Locus Map umí pracovat s mnoha: Mapových formátů je celá řada, z nichž Locus Map umí pracovat s mnoha:
Line 28: Line 23:
   * **RMAP** - nedokumentovaný mapový formát, jehož podpora v Locusu je omezená a ne všechny projekce a verze formátu jsou podporovány.   * **RMAP** - nedokumentovaný mapový formát, jehož podpora v Locusu je omezená a ne všechny projekce a verze formátu jsou podporovány.
   * **IMG** - formát map Garmin. Locus umí pracovat s neplacenými a odemčenými mapami v tomto formátu, ale není schopen detekovat jejich pokrytí - tudíž některé mapové funkce jako automatické načítání nebo Rychlý přepínač map s těmito mapami nefungují.   * **IMG** - formát map Garmin. Locus umí pracovat s neplacenými a odemčenými mapami v tomto formátu, ale není schopen detekovat jejich pokrytí - tudíž některé mapové funkce jako automatické načítání nebo Rychlý přepínač map s těmito mapami nefungují.
-  * **GEMF** (*.gemf) - [[http://​www.cgtk.co.uk/​gemf|GEMF]] umožňuje skladování rastrových mapových dlaždic ve stejném formátu jako SQLite, ale je mnohem efektivnější a rychlejší. Přesto, bohužel, není příliš rozšířený.+  * **GEMF** (*.gemf) - [[http://​www.cgtk.co.uk/​gemf|GEMF]] umožňuje skladování rastrových mapových dlaždic ve stejném formátu ​(pouze PNG, JPEG) jako SQLite, ale je mnohem efektivnější a rychlejší. Přesto, bohužel, není příliš rozšířený.
   * **MapsForge** (*.map) - projekt [[https://​github.com/​mapsforge/​mapsforge/​|The MapsForge]] cílí na podporu Android aplikací na bázi OpenStreetMap. Poskytuje vlastní binární formát pro OSM data, umožňující aplikacím jejich vlastní vykreslování na základě hrubých dat. Více informací na stránkách [[https://​github.com/​mapsforge/​mapsforge/​|MapsForge]].   * **MapsForge** (*.map) - projekt [[https://​github.com/​mapsforge/​mapsforge/​|The MapsForge]] cílí na podporu Android aplikací na bázi OpenStreetMap. Poskytuje vlastní binární formát pro OSM data, umožňující aplikacím jejich vlastní vykreslování na základě hrubých dat. Více informací na stránkách [[https://​github.com/​mapsforge/​mapsforge/​|MapsForge]].
   * **SmartMaps** - binární šifrovaný formát, používaný v mapách české společnosti [[http://​www.planstudio.cz/​|PLANStudio]]. Více informací naleznete [[http://​www.smartmaps.cz/​mapy-pro-locus/​|zde]].   * **SmartMaps** - binární šifrovaný formát, používaný v mapách české společnosti [[http://​www.planstudio.cz/​|PLANStudio]]. Více informací naleznete [[http://​www.smartmaps.cz/​mapy-pro-locus/​|zde]].
Line 34: Line 29:
   * **[[https://​play.google.com/​store/​apps/​details?​id=com.crittermap.backcountrynavigator|Backcountry Navigator]],​ [[https://​play.google.com/​store/​apps/​details?​id=com.trailbehind.android.gaiagps.pro|Gaia GPS]], [[https://​play.google.com/​store/​apps/​details?​id=com.codesector.maverick.lite|Maverick]]** - jejich vlastní mapové formáty   * **[[https://​play.google.com/​store/​apps/​details?​id=com.crittermap.backcountrynavigator|Backcountry Navigator]],​ [[https://​play.google.com/​store/​apps/​details?​id=com.trailbehind.android.gaiagps.pro|Gaia GPS]], [[https://​play.google.com/​store/​apps/​details?​id=com.codesector.maverick.lite|Maverick]]** - jejich vlastní mapové formáty
 Pokud narazíte na mapový soubor ve formátu, který **není v tomto seznamu** a rádi byste mapu používali v Locusu, není třeba zoufat. Je spousta desktopových a webových konvertorů,​ které tento problém vyřeší. Pokud narazíte na mapový soubor ve formátu, který **není v tomto seznamu** a rádi byste mapu používali v Locusu, není třeba zoufat. Je spousta desktopových a webových konvertorů,​ které tento problém vyřeší.
 +<WRAP round alert>​**Verze 2.x operačního systému Android nejsou schopné zvládnout soubory větší než 2 GB. Pozor na to při přidávání vašich externích map!**
 +
 +Pokud potřebujete větší mapu, přidejte několik menších sousedících území do jedné složky, Locus Map je spojí a bude používat jako jeden soubor. </​WRAP>​
cz/manual/user_guide/maps_external.txt · Last modified: 2018/03/08 11:04 by mstupka