User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:maps_external

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
cz:manual:user_guide:maps_external [2016/07/29 15:22]
mstupka
cz:manual:user_guide:maps_external [2016/12/05 15:04]
mstupka
Line 9: Line 9:
     * klepněte na tlačítko {{:manual:user_guide:add.png?nolink&30|}} v záložce Offline v pravém spodním rohu     * klepněte na tlačítko {{:manual:user_guide:add.png?nolink&30|}} v záložce Offline v pravém spodním rohu
     * zvolte {{:manual:user_guide:ic_map_add_alt.png?nolink&30|}} **Externí mapy**     * zvolte {{:manual:user_guide:ic_map_add_alt.png?nolink&30|}} **Externí mapy**
-    * ve svém zařízení nebo na SD kartě vyhledejte složku s mapou+    * ve svém zařízení nebo na SD kartě vyhledejte mapový soubor nebo složku s mapou
     * výběr potvrďte     * výběr potvrďte
-    * nový adresář se objeví pod výchozím adresářem Maps v **[[manual:user_guide:maps_offline|záložce Offline]]** mapového správce. Pro zobrazení mapy stačí na ni klepnout.+    * mapa se objeví ve Správci map ve složce pojmenované po adresáři s mapovým souborem. Nová složka je umístěna pod výchozí složkou Maps v **[[manual:user_guide:maps_offline|záložce Offline]]** mapového správce. Pro zobrazení mapy stačí na ni klepnout.
  
 <WRAP center round tip> <WRAP center round tip>
-Mapy vložené do jedné složky jsou automaticky spojeny. Pokud chcete přidat mapy bez jejich spojení, umístěte je do individuálních podsložek a pak je importujte jednu po druhé.+**Mapy vložené do jedné (pod)složky jsou automaticky spojeny**. Jednak jejich pokryté území, a také jednotlivá měřítka lze pak procházet bez nutnosti manuálně přepínat mezi oběma mapami. Pokud chcete přidat mapy bez jejich spojení, umístěte je do individuálních složek a pak je přidejte do Locusu jednu po druhé.
 </WRAP> </WRAP>
- 
- 
-<WRAP round alert>**Verze 2.x operačního systému Android nejsou schopné zvládnout soubory větší než 2 GB. Pozor na to při přidávání vašich externích map!** 
- 
-Pokud potřebujete větší mapu, přidejte několik menších sousedících území do jedné složky, Locus Map je spojí a bude používat jako jeden soubor. </WRAP> 
 ===== Podporované mapové formáty ===== ===== Podporované mapové formáty =====
 Mapových formátů je celá řada, z nichž Locus Map umí pracovat s mnoha: Mapových formátů je celá řada, z nichž Locus Map umí pracovat s mnoha:
Line 34: Line 29:
   * **[[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crittermap.backcountrynavigator|Backcountry Navigator]], [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trailbehind.android.gaiagps.pro|Gaia GPS]], [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.codesector.maverick.lite|Maverick]]** - jejich vlastní mapové formáty   * **[[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crittermap.backcountrynavigator|Backcountry Navigator]], [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trailbehind.android.gaiagps.pro|Gaia GPS]], [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.codesector.maverick.lite|Maverick]]** - jejich vlastní mapové formáty
 Pokud narazíte na mapový soubor ve formátu, který **není v tomto seznamu** a rádi byste mapu používali v Locusu, není třeba zoufat. Je spousta desktopových a webových konvertorů, které tento problém vyřeší. Pokud narazíte na mapový soubor ve formátu, který **není v tomto seznamu** a rádi byste mapu používali v Locusu, není třeba zoufat. Je spousta desktopových a webových konvertorů, které tento problém vyřeší.
 +<WRAP round alert>**Verze 2.x operačního systému Android nejsou schopné zvládnout soubory větší než 2 GB. Pozor na to při přidávání vašich externích map!**
 +
 +Pokud potřebujete větší mapu, přidejte několik menších sousedících území do jedné složky, Locus Map je spojí a bude používat jako jeden soubor. </WRAP>
cz/manual/user_guide/maps_external.txt · Last modified: 2018/03/08 10:04 (external edit)